Petra Pulli

Ehdolla SOOLin varapuheenjohtajaksi kaudelle 2022 - 2023.

Opiskelee: luokanopettajaksi (kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehto, ev.lut. uskonto ja elämänkatsomustieto opetettavina aineina)
Opiskelupaikka: Helsingin yliopisto
Opinnot alkoivat: 2018
Jäsenyhdistys: Phenomena ry


LINJAUKSET

Etsi oma tyylisi: 

Oman kotijärjestöni Phenomenan mottona on pitkään toiminut lause ”Etsi oma tyylisi”. Monesti on tultu naureskeltua tälle Fingerporista bongatulle lausahdukselle, mutta pakkohan se on todeta, että tämän moton valitsijat ovat olleet aivan asian ytimessä: jokaisen opettajan ja opettajaksi opiskelevan tulee etsiä oma tyylinsä tehdä työtään. Ei vain siksi, että kasvatusala tarvitsee monipuolisia moniosaajia, joilla jokaisella on omat vahvuutensa ja omat osaamisalansa vaan myös siksi, että opettaja, jolla on valmiudet rakentaa omaa uraansa omista lähtökohdistaan voi ja jaksaa paremmin.

Hankalat taloudelliset olosuhteet sekä niin korkeakoulujen kuin opiskelijoiden palkitseminen tutkinnon nopeasta suorittamisesta ovat kuitenkin ohjanneet opettajankoulutusta suuntaan, joka ei tue alan tai opiskelijoiden etua. Kuten laajemminkin korkeakouluissa, myös opettajankoulutuslaitoksissa on siirrytty tuottamaan liukuhihnatutkintoja. Kun tutkinto suoritetaan mahdollisimman pienin poikkeuksin, valmistuu opiskelija nopeammin, mutta samalla päädytään tilanteeseen, jossa lähes jokaisella valmistuvalla opiskelijalla on täsmälleen samat osaamisalat ja pätevyydet, eikä tutkinnoissa ole tilaa oman erityisosaamisen kehittämiselle.

Samalla kun tila valinnaisuudelle tutkinnoissa kapenee, kapenee myös korkeakoulujen tarjoamat mahdollisuudet erikoistua ja esimerkiksi aineenopettajan pätevyyksiä tai suorittaa muita pätevöittäviä opintokokonaisuuksia. Kun mahdollisuuksia oman osaamisen laajentamiselle kavennetaan, kapenee myös tulevan opettaja-aineksen asiantuntijuus. Jokaisella opettajaopiskelijalla tulee olla aidosti avoimet mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan oman tutkintonsa aikana.

Yhdenvertaisempi opettajankoulutus:

Mielestäni yksi tärkeimmistä opeista, jonka opettaja voi oppilaalleen tai opiskelijalleen antaa, on, että jokainen ihminen on arvokas ja jokainen ihminen ansaitsee yhdenvertaisen mahdollisuuden onneen ja menestykseen elämässään. Olen iloinen, että tämä viesti ja ylipäätään yhdenvertaisuuteen liittyvät sisällöt ovat lisääntymässä monien opettajakoulutusyksiköiden tarjoamassa koulutuksessa, mutta valitettavasti kerta toisensa jälkeen joudun pettymään siihen, kuinka kykenemättömiä Suomen opettajankoulutusyksiköt ovat kohtaamaan opiskelijoidensa moninaisuutta.

Olipa kyse opiskelijasta, jonka etninen tausta eroaa opeopiskelijoiden valtavirrasta, opiskelijasta, joka poikkeaa vammansa tai neurologisen erilaisuutensa takia joukosta tai opiskelijasta, joka joutuu opintojensa aikana vaikeaan elämäntilanteeseen osoittavat korkeakoulut kerta toisensa jälkeen osaamattomuutta, välinpitämättömyyttään sekä haluttomuutta kehittää opiskeluolosuhteita vastaamaan opiskelijoidensa tarpeisiin. Yhä vuonna 2022 olen neuroepätyypillisenä opiskelijana joutunut kuulemaan kasvatustieteellisen tiedekunnan opetushenkilöstöltä, etten voi saada tarvitsemiani erityisjärjestelyjä kurssilla, koska se ei olisi yhdenvertaista muita opiskelijoita kohtaan.

SOOLin tehtävänä on vaatia, että opettajankoulutusyksiköt johtavat kasvatus- ja koulutusalaa esimerkillään kohti opiskelijoiden yhdenvertaisempaa kohtaamista.

Jäsenyhdistykset ovat SOOLin sydän:

Tie opeopiskelijan sydämeen käy kotijärjestön kautta. Ilman SOOLin jäsenyhdistyksiä, opeopiskelijoiden omia järjestöjä ei SOOLin tekemästä työstä tulisi suoraan sanottuna mitään. Jäsenyhdistykset ovat äänitorvia, joiden kautta SOOLin on mahdollista kuulla, mitä Suomen opettajaopiskelijoille todella kuuluu ja joiden kautta SOOLin tarjoama apu ja tuki kulkeutuu myös opeopiskelijoille saakka.

Jäsenyhdistysten kirjo on kuitenkin valtava ja järjestöjä on aivan joka lähtöön. Jokaisella jäsenyhdistyksellä ja opettajankoulutuslaitoksen opiskelijakunnalla on omat uniikit tapansa toimia, ja jotta yhteys opiskelijoihin toimii mahdollisimman saumattomasti, tulee SOOLin tuntea jäsenyhdistyksensä ja pyrkiä sopeutumaan niiden tarpeisiin. Pienissä opettajankoulutuslaitoksissa ja pienissä opintosuunnissa on järjestöjen käytettävissä olevat resurssit pieniä ja apu käytännöntoteutuksessa ja työtaakkaa pienentävien käytänteiden luomisessa todella tärkeää. Suuremmissa yhteisöissä taas liian monet lisäkädet voivat tulla tielle, muutosten aikaansaaminen hidasta ja avun sopeuttaminen yhdistysten jo olemassa oleviin rakenteisiin auttaa järjestöjä tuomaan SOOLin entistä tiiviimmin osaksi omaa toimintaansa.


MIKSI MINÄ?

Pienen opintosuunnan opiskelija suuressa yliopistossa:

Kuten linjauksissani totesin, on SOOLin toiminnan piirissä opintosuuntia, opettajankoulutusyksiköitä ja jäsenyhdistyksiä moneen lähtöön. Osa koulutusyksiköistä, kuten omani (Helsingin yliopisto) ovat valtavia kokonaisuuksia ja niiden piirissä opiskelevien opiskelijoiden määrä valtava. Olen omassa yliopistoni ja tiedekuntani edunvalvonnassa nähnyt kuinka jo valmiiksi suuria opintosuuntia pyritään kasvattamaan loputtomiin ja kuinka yksittäinen opiskelija ja hänen tarpeensa unohtuvat kaiken kasvun keskellä.

SOOLin piirissä toimii myös suuri joukko pieniä opettajankoulutusyksikköjä sekä opintosuuntia, kuten oma 20 opiskelijaa vuodessa vastaanottava opintosuuntani, kasvatuspsykologia, joka taistelee jatkuvia lakkauttamisyrityksiä vastaan, joutuu jatkuvasti puolustamaan ”tehottomuuttaan” ja tarvettaan toteuttaa opetustaan erillään valtavien opintosuuntien pyörivistä rattaista.

Olen päässyt pyörittämään pienen järjestön arkea Phenomenan puheenjohtajana sekä osallistumaan suuren tiedekunnan ja valtavan ylioppilaskunnan opiskelijatoiminnan ja edunvalvonnan luotsaamiseen rakkaan tiedekuntajärjestön Conduksen hallituksessa sekä ihanan HYYn edustajistossa. Olen järjestövuosieni aikana päässyt näkemään, kuinka suurta laivaa ohjataan yhdessä jokaisen miehistön jäsenen kanssa, matkustajien tarpeet kaiken edellä.

Intohimosta järjestötoimintaan ja edunvalvontaan:

Aloitin järjestötoiminnan heti fuksivuonna ja rakastuin edunvalvontaan heti ensisilmäyksellä. Yliopistolle saapuessani ihastuin yhteisöön, johon sain liittyä. Vanhemmat opiskelijat olivat innoissaan ottamassa meitä fukseja vastaan ja halusivat auttaa meitä pääsemään kiinni opiskelijaelämästä ja siitä lähtien, olen halunnut olla itse tekemässä opiskelijaelämästä mahdollisimman nautinnollista ihan jokaiselle opiskelijalle. Valitettavasti pelkkä ihanien tapahtumien ja vertaisten yhteyden tarjoaminen ei kuitenkaan ihan riittänyt, kun yliopisto, kurssikäytännöt ja koko yhteiskunta nakkeli kilvan kapuloita opiskelijoiden rattaisiin. Ymmärsin nopeasti, että opiskelijan elämässä on valtava määrä epäkohtia ja aivan liian vähän ihmisiä niihin puuttumaan ja päätin lähteä mukaan talkoisiin. 

Yhteiskunnan silmissä opiskelijat ovat joukko, johon kuuluvat ovat samaan aikaan niin isoja aikuisia, että osaavat aivan itse pitää huolta itsestään ja omista edustaan ilman, että muiden siitä tarvitsee murehtia, mutta samaan aikaan vielä sen verran nuoria, ettei heitä tarvitse ottaa niin kovin vakavissaan. Kuten edesmennyt isoäitini opetti ulkomailla vieraillessamme: jos sinun selvää suomen kieltä ei meinata ymmärtää, täytyy puhua vähän kovempaa. Samaan taktiikkaan olen päätynyt edunvalvonnassa. Jos opiskelijoiden tarpeita ei meinata ottaa kuuleviin korviin täytyy asia tuoda esille vähän isommalla volyymilla. Jos me opiskelijat emme pidä ääntä itsestämme ja tarpeistamme, niin kukaan muu ei tule tekemään sitä meidän puolestamme. Minä en pelkää käyttää opiskelijoiden ääntä.

Minun sydämeni palaa sille, että jokaista ihmistä kohdellaan tässä maailmassa arvostaen ja tasavertaisesti. Me opettajaopiskelijat olemme tämän maailman tulevaisuus ja me tulemme kasvattamaan lukuisia uusia sukupolvia, joiden tehtävänä on rakentaa entistä parempaa maailmaa. Jos opettajaksi opiskeleva ei voi hyvin, eikä hänelle anneta riittäviä eväitä pärjätä tulevassa ammatissaan, on tämän maailman tulevaisuus vaarassa ja tämä on se paikka jossa minä haluan rakentaa parempaa tulevaisuutta. 


Ottakaa ihmeessä yhteyttä, jos tulee kysyttävää!

Instagram

Facebook


« Ehdokkaat 2022

Jaa sivu somessa

Tweet