Hanna Rahkonen

Ehdolla SOOLin puheenjohtajaksi kaudelle 2022 - 2023.

Opiskelee: luokanopettajaksi (myös aineenopettajaopiskelija, suomen kieli ja kirjallisuus)
Opiskelupaikka: Tampereen yliopisto
Opinnot alkoivat: 2018
Jäsenyhdistys: Oka ry


LINJAUKSET

Valtakunnallisesti 

Opettajankoulutus on Suomessa laadukasta ja opettajan ammatti arvostettu. Samaan aikaan kuitenkin opettajankoulutuksen hakijamäärät laskevat ja opettajat harkitsevat alan vaihtoa yhä useammin. SOOLin tulee olla mukana varmistamassa sitä, että opetusala on vielä tulevaisuudessakin haluttu ala ja opettajankoulutus yhtä laadukasta kuin korupuheissa kerrotaan. SOOLin on oltava varteenotettava keskustelukumppani niin koulutuksellisissa ja kasvatuksellisissa kuin yhteiskunnallisissakin asioissa, ja SOOLia halutaan kuulla erilaisia päätöksiä tehdessä. SOOLin tulee jatkaa pitkäjänteistä vaikuttamistyötä siten, että OAJ:n valtuustoon ja hallitukseen saadaan opeopiskelijoille äänivalta. Valtakunnallisessa vaikuttamistyössä tulee panostaa siihen, että opeopiskelijat näkevät SOOLin vaikutuksen ja työn valtakunnallisella tasolla. Osallistetaan jäsenjärjestöjä valtakunnallisessa vaikuttamisessa ja ollaan inspiroivia, aivan kuten SOOLin strategian seuraava painopiste määrittelee. 

Paikallisesti 

SOOL on yhtä kuin opeopiskelijat, jotka opiskelevat ympäri Suomen eri opettajankoulutuspaikkakunnilla. Siksi SOOLin juuret ovat nimenomaan paikkakunnilla, ja noita juuria hoidetaan paikallisella edunvalvonnalla sekä sen tukemisella. SOOLin toiminnan tulee olla läpinäkyvää sekä jäsenjärjestöille että aivan jokaiselle jäsenelle. Konkreettinen työkalu paikallisen näkyvyyden ja edunvalvonnan tukemiseen on ehdottomasti Sun Soolilaiset, jotka brändättiin hallituskaudella 20–21 vanhan hallituslaisen kopokummijärjestelmän tilalle. Sun Soolilaiset –konseptissa on mahdollisuuksia, joita ei olla päästy vielä hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla. Olen kokenut SOOLin paikallisen roolin niin aluetoimijan kuin hallituksen jäsenenkin roolista. Uskon, että SOOLin hallituksen jäsenten vastuujärjestöjen sekä paikallisen aluetoimijan yhteistyöllä saamme SOOLin paikallista työtä jalkautettua entistäkin vahvemmaksi. Jäsenjärjestöjen aktiivinen tukeminen, opeopiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen sekä koulutusten ajantasaisuus ovat tärkeitä paikallisia teemoja, joihin SOOLin tulee käyttää resursseja. 

Liiton sisäisesti 

Jotta voimme oikeasti olla vaikuttava ja vastuullinen liitto, täytyy liiton rakenteiden olla kestävällä tasolla siten, että jokaiselle on mielekästä toimia ja toimijat voivat hyvin. Tärkeää on panostaa liiton ja sen toimijoiden hyvinvointiin. Puheenjohtajiston on hyvä ymmärtää, miten SOOL organisaationa toimii. Olen nähnyt SOOLin sekä luottamustoimen että työsuhteen kautta. Tämä viimeisin kausi varapuheenjohtajana on näyttänyt minulle ennen kaikkea toimiston dynamiikkaa ja toimenkuvia, antaen laajat mahdollisuudet ylläpitää hyviä toimivia käytänteitä ja kehittää mahdollisuuksia. Lisäksi nyt kun toimiston esihenkilö eli pääsihteeri vaihtuu, on vain rikkaus, mikäli puheenjohtajistossa pysyy kokenut tekijä muutosten aaltojen harjalla. Näin vahvistamme SOOLin vakaan ja vaikuttavan edelläkävijyyden myös pandemiasta takaisin normiarkeen siirryttäessä. 


MIKSI MINÄ?

Neljä vuotta sitten istuin fuksina liittokokouksessa ja kirjoitin hakemustani SOOLin hallitukseen kaudelle 19–20. Kun tuolloin asetuin ehdolle SOOLin hallitukseen, en osannut aavistaa päätyväni vielä tähän tilanteeseen – kirjoittamaan puheenjohtajahakemusta samalle liitolle. Tuolloin kokemattomana fuksina hain SOOLin hallitukseen, koska näin kehittämiskohteita liiton toiminnassa uuden opiskelijan silmin ja olin valmis tuomaan tuoreen osaamiseni pöytään. Nyt olen tuomassa pöytään erilaisia asioita, mutta lähtökohta hakemiselle on sama: minulla on annettavaa SOOLille. Olen nähnyt liittomme monesta näkökulmasta - hallituksen jäsenen, aluetoimijan ja varapuheenjohtajan silmin. Olen nähnyt SOOLin toiminnan normiaikana, olen nähnyt sen pandemia-aikana. Tunnen SOOLin lähes kuin omat (ausku)taskuni ja tiedän, miten viedä liittoamme seuraavaksi eteenpäin. 

Haen SOOLin puheenjohtajaksi kaudelle 2022–2023, valmiina toimimaan puheenjohtaja hallituskaudella, jonka keulana on strategian kohta inspiroiva. Olen opintojeni aikana kohdannut upeita opeopiskelijoita eri opettajankoulutusaloilta ympäri Suomen. Nämä kohtaamiset ovat olleet SOOLin toiminnassa oma inspiraationi - opeopiskelijat ovat SOOL. Nämä kohtaamiset ovat opettaneet, antaneet perspektiiviä opeopiskelijuudesta ja sen moninaisuudesta. Lisäksi aktiivinen toimiminen erilaisissa organisaatioissa on luonut minulle vakaan kokemuspohjan johtamistoiminnalle. Olen toiminut omassa kotijärjestössäni OKA ry:ssä puheenjohtajistossa kaksi vuotta sekä Tampereen kasvatustieteiden tiedekuntajärjestössä puheenjohtajana. Toimin myös Tampereen ylioppilaskunnan TREYn edustajistossa, joka taas antaa laajaa näkemystä opiskelijoiden asioihin erilaisesta kontekstista. Kaikki aktiivitoimeni ovat mahdollistaneet kehittymisen minulle niin ihmisenä, toimijana kuin johtajanakin. Minulla on monipuoliset työkalut erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen ja kohtaamiseen. 

Johtajatoimissa työskentely on antanut minulle laajan kuvan siitä, millainen puheenjohtaja olen ja millainen haluan olla. Puheenjohtajana olen tunneälykäs, kuunteleva ja reflektoiva. Hallituksen johtamisessa tärkeää on ennen kaikkea luoda turvallinen tila avoimelle ja kunnioittavalle keskustelulle, missä ymmärretään erilaisten näkemysten olevan rikkaus. Hallitus on aina oman kautensa näköinen ja puheenjohtajan täytyy oppia tuntemaan hallituslaisiaan sekä hallituksen dynamiikkaa. On tärkeä lähteä rakentamaan toimintaa tuon ryhmädynamiikan päälle sekä tukea sen muodostumista. Puheenjohtajan täytyy osata kuunnella ja fasilitoida, huolehtia että jokaisen näkökulma pääsee näkyviin. Kannustaa hallituslaisia onnistumisiin ja mahdollistaa kehittyminen. Puheenjohtajan on tärkeää arvioida omaa toimintaansa ja kehittää sitä. Täytyy sekä pystyä ottamaan vastaan palautetta, että myös aktiivisesti sitä pyytämään. Palaute on yksi tärkein työkaluni kehittymiseeni puheenjohtajana. 

SOOLin puheenjohtajistossa toimimiseen ei kuulu yksinään hallituksen johtaminen, vaan sen lisäksi olennaista on verkostoituminen ja edustaminen monenlaisissa paikoissa, kuten vaikkapa sidosryhmien tapaamisissa, työryhmissä ja mediassa. Puheenjohtajiston täytyy pystyä edustamaan toisinaan nopeillakin aikatauluilla ja lyhyellä valmistautumisajalla. Siksi on vain eduksi, mikäli puheenjohtajisto on sanavalmis, verbaalinen sekä asiantunteva. Olen taitava verkostoituja, ja koska tunnen liiton hyvin, tiedän mitä asioita kannattaa nostaa esille missäkin tilanteessa. Kaiken tämän lisäksi on erittäin tärkeää ymmärtää oma rooli opeopiskelijoiden edustajana. Vaikka omat näkemykset ja niiden ilmaiseminen ovat tärkeitä piirteitä puheenjohtajistossa, on niitäkin tärkeämpää ymmärtää mitä edustaa ja tuntea SOOLin linjaukset. SOOLin puheenjohtajiston tulee kuulla opeopiskelijoita ja toteuttaa juuri meidän näköistämme toimintaa. Me kaikki yhdessä olemme SOOL. « Ehdokkaat 2022

Jaa sivu somessa

Tweet