Markus Helin

Ehdolla SOOLin puheenjohtajaksi kaudelle 2021 - 2022.

Opiskelee: luokanopettajaksi
Opiskelupaikka: Itä-Suomen yliopisto
Opinnot alkoivat: 2016
Jäsenyhdistys: Popsi ry


LINJAUKSET

  1. Opetusharjoittelut opettajankoulutuksen kulmakivenä
  2. OPSin ulkopuoliset työelämätaidot osaksi opettajankoulutusta
  3. SOOL jäsentensä tukena

1. Opetusharjoittelut ovat olleet ja tulevat olemaan tärkeimpiä osia opettajankoulutusta. Yleisesti harjoittelut ovat olennainen osa korkeakouluopiskelua, mutta opettajien yhteisöllisessä koulutuksessa tämä korostuu. Olemme nähneet vuoden sisään useita eri malleja, joilla harjoitteluita on pyritty järjestämään. On yksilöllistä, millainen harjoittelu kenellekin sopii, mutta on täysin väärin, että harjoitteluista ei ole selkeää valtakunnallista linjaa. Etäharjoittelu oli jossain päin Suomea pakollinen vielä kuluvana lukuvuonnakin, mutta luulisi, että uusiin etäpuuhiin olisi varauduttu vähän paremmin kuin mitä nyt näimme. On tietenkin hyvä, että näinä poikkeusaikoina opettelemme uusia toimintatapoja ja mahdollisesti jopa tulevaisuuden opettajuutta, mutta tarvitsemme siihen linjoja.

Niin kauan kuin korkeakoulukenttä ja opettajankouluttajat eivät rakenna yhtenäistä suunnitelmaa opetusharjoitteluille, on harjoittelun järjestäjän osalta viisasta ottaa harjoittelua suunniteltaessa ja toteutettaessa SOOLin suositukset huomioon. Tämä on kaikista varmin tapa pitää huoli harjoitteluun osallistuvien opettajaopiskelijoiden oikeuksista. Muutosten aikoina, kuten nyt, on harjoitteluista ja koulutuksesta vastaavien oltava yhteydessä opetusharjoitteluissa toimiviin asiantuntijoihin, eli harjoittelun ohjaajiin ja harjoittelijoihin ja näiden edustajiin harjoittelun parantamiseksi.

2. Opiskelemme siinä mielessä poikkeuksellista alaa korkeakoulussa, että usealle meistä ammattinimike sisältyy tutkinnon nimeen hakuvaiheessa. En silti koe, että useat opiskelemani kurssit kouluttavat minusta opettajaa tai valmistavat minua opettajan työhön. Opettaja tekee päivän aikana paljon muutakin kuin opettaa. Päivän aikana tarvitaan myös sellaisia työelämäntaitoja, joita opettajankoulutus ei anna. Päivän aikana saattaa hyvinkin tapahtua kiusaamista, tapaturmia tai pahimmissa tapauksissa onnettomuuksia. Näiden kohtaamiseen opettajankoulutus ei valmista juurikaan, vaikka mikä tahansa näistä saattaa tapahtua vaikka ensimmäisen työpäivän aikana. Perehdytys työpaikan pelisäännöistä kuuluu työpaikalle, mutta opettajan tulee osata käsitellä työssä vaadittavia vaikeita asioita jo ennen työn aloittamista.
Opettajat tarvitsevat lisää koulutusta ainakin seuraavista ilmiöistä: kiusaaminen, turvallisuus, työrauhan ylläpitäminen, monialainen oppilashuolto, ensiaputaidot sekä sukupuolisensitiivinen kasvatus.

3. Kaikki tietävät mitä korona on tehnyt opiskelijoille ja ainejärjestöille, joten tätä on turha avata. SOOLin tärkein tehtävä on aina ollut ja toivottavasti tulee aina olemaan kaikkien opettajaksi opiskelevien yhdistäjä ja edunvalvoja. Tämä tehtävä tulee varmasti korostumaan pandemian jälkeisessä maailmassa. SOOLin tulee aktiivisesti kuulla jäsenistöään ja auttaa heitä parhaansa mukaan, jotta heille voidaan taata se, mistä Suomi kehuu itseään ja mistä meidät tunnetaan maailmalla. Meillä on maailman parhaat opettajat ja maailman paras opettajankoulutus.

SOOLin tulee nyt jatkaa eteenpäin, eikä palata entiseen tai pysähtyä. Tästä syystä SOOLin organisaation toiminnan kokonaisvaltainen ja kriittinen tarkastelu on aiheellista toteuttaa heti, kun yhteiskunnassa tilanne rauhoittuu pandemian jälkeen.


MIKSI MINÄ?

Olen viidennen vuoden luokanopettajaopiskelija Itä-Suomen yliopistosta Joensuusta. Opiskeluni loppuvaiheesta ja etäopiskelusta johtuen olen siirtynyt takaisin omalle kotipaikkakunnalleni Espooseen, missä suoritan opintojani tällä hetkellä.

Viimeisen kahden vuoden aikana olen toiminut SOOLin hallituksessa hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana. Lisäksi olen nykyisen koronatilanteen vuoksi kokenut sekä ns. normaalin ajan toiminnan että kokonaisen vuoden verran poikkeusajan toimintaa. Sen voi suoraan myöntää, että poikkeusajan työskentely ei ole ollut helppoa tai kovin palkitsevaa, mutta työn tärkeys onkin sitten korostunut näinä aikoina. Kaudella 20-21 emme nähneet juuri ketään kasvotusten. Kauden alussa oli toivoa siitä, että asiat järjestäytyisivät, mutta kuten kaikki tietävät, korona eteni vain pahemmaksi. Motivaation pidin kuitenkin yllä, koska minulle oltiin tämä pesti luotettu. Aion jatkaa toimintaa tällä samalla motivaatiolla.

Omasta järjestötaustani sen verran, että itse aloitin toimintani Joensuun luokanopettajaopiskelijoiden tuutorina yhdessä seitsemän muun innokkaan toisen vuosikurssin opiskelijan kanssa. Tuutorisyksynä hain Popsi ry:n hallitukseen, jossa aloitin varapuheenjohtajana. Kesken kauden jatkoin suoraan puheenjohtajaksi kampussiirron aikana, jossa kiinnostukseni SOOLin hallitusta kohtaan alkoi. Myöhemmin minulle on kasaantunut myös yliopiston ja ylioppilaskunnan sisäisiä pestejä, joista mainittakoon ainakin normaalikoulun johtokunta.

Tiedän että olen nyt valmis aloittamaan liiton puheenjohtajana ja olen valmis viemään toimintaa siihen suuntaan, mihin sen on tarkoitus mennä. Tämä suunta on kohti entistäkin parempaa opeopiskelijoiden edunvalvojaa ja yhdistäjää. Opettajat ovat yhteisöllistä väkeä ja opeopiskelijat varmasti vielä sitäkin enemmän. Emme voi antaa yhden tai kahden poikkeusvuoden vaikuttaa meidän koko organisaation toimintaan niin, että jäsenemme unohtavat meidät.

Saatan olla hillitympi ja hiljaisempi ihmisenä kuin moni muu. En halua tehdä itsestäni numeroa ja olen erittäin kärsivällinen. Kun mielipiteelleni on tarvetta, sen kuitenkin sanon. En pelkää pyytää apua ja tiedän, että en osaa vielä aivan kaikkea. Olen kuitenkin nopea oppimaan uutta, kun siihen on tarvetta.

En halua olla palauttamassa SOOLia takaisin siihen, missä se oli ennen koronaa vaan ottaa viimeisten vuosien aikana opitut asiat hyötykäyttöön ja viedä toimintaa eteenpäin. Koen että viimeiset vuodet olen päässyt kiinni siihen, mitä toiminnassa pitää viedä eteenpäin ja mitä voimme jättää taakse. SOOL tai mikään muukaan liitto tuskin tulee olemaan ikinä valmis, mutta koen että olen oikea henkilö johtamaan meidän liittoa.SOOLin tulee nyt jatkaa eteenpäin, eikä palata entiseen tai pysähtyä ja tämän voimme tehdä vain yhdessä.

Jaa sivu somessa

Tweet