Emmi Uusitalo

Ehdolla SOOLin hallitukseen kaudelle 2021 - 2022.

Opiskelee: erityisopettajaksi
Opiskelupaikka: Itä-Suomen yliopisto
Opinnot alkoivat: 2017
Jäsenyhdistys: Poikkeus ry


LINJAUKSET

1. Yhdenvertaisuutta läpileikkaavasti
2. Erityispedagogiikkaa kaikille opeopiskelijoille
3. Hyvinvointia ei saa unohtaa

Yhdenvertaisuutta läpileikkaavasti

Yhdenvertaisuuden tulee olla osa kaikkea SOOLin toimintaa sekä päätöksentekoa. SOOLin toiminnan tulee tavoittaa kaikki opiskelijat alueellinen tasa-arvo huomioon ottaen. Toiminnassa tulee huomioida osallistujien moninaisuus ja luoda turvallinen tila, jonne kaikki ovat tervetulleita. Päätöksenteko ei saa olla syrjivää vaan sen tulee huomioida jäsenten yhdenvertaisuus. Viestinnän tulee olla saavutettavaa, monikielisyys sekä selkokielisyys huomioiden.

Erityispedagogiikkaa kaikille opeopiskelijoille

Erityispedagoginen osaaminen on keskeistä työelämässä. Jokainen opettaja tarvitsee erityispedagogiikkaa omassa työssään, sillä tukea tarvitsevia oppilaita on jokaisessa luokassa. Valmistuvien opettajien erityispedagogiset valmiudet ovat niin opettajan itsensä, työyhteisön, kuin oppilaidenkin etu. Perusopetuslaissa määritellään, että oppilaita tulee opettaa ensisijaisesti lähikoulussa ja yleisopetuksessa. Siitä huolimatta opettajankoulutuksissa erityispedagogista sisältöä on usein hyvin vähän. SOOLin tulisi olla kehittämässä opettajankoulutuksia ympäri Suomen niin, että jokaiselle valmistuvalle opettajalle voitaisiin taata erityispedagogiset perustaidot.

Hyvinvointia ei saa unohtaa

Opiskelijat voivat tilastojen valossa nyt huonommin kuin koskaan ennen. SOOLin tulee olla mukana tekemässä hyvinvointitekoja ja vaatimassa hyvinvointitekoja myös muilta tahoilta, jotka vaikuttavat opiskelijoiden elämään keskeisesti. SOOLilla on mahdollisuus ottaa kantaa kriisinkin keskellä ja siksi sen tulee seistä jokaisen opeopiskelijan puolella ja olla mukana tukemassa heidän hyvinvointiaan.


MIKSI MINÄ?

Moikka kaikille! Mun nimi on Emmi ja mä opiskelen erityisopettajaksi Joensuussa. Aloitin opinnot syksyllä 2017 ja matkan varrelle on mahtunut, jos jonkinmoisia kommelluksia. Niistä isoin on se, että ajauduin täysin järjestötoiminnan vietäväksi. Mutta miksi juuri minut kannattaisi valita hallitukseen? Siinäpä vasta kaikkien aikojen vaikein kysymys.

Olen halunnut sukeltaa SOOLin toiminnan syövereihin jo pidemmän aikaa ja vihdoin minulla on mahdollisuus olla tässä juuri sinua varten opeopiskelija! Olen sanavalmis, enkä pelkää vaikeitakaan päätöksiä. Seison aina oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden puolella. Haluan kuulla, mitä juuri sinulla on sanottavana ja rakentaa SOOLista jäsentensä näköisen.

Minulla on vahva kokemus päätöksenteosta myös järjestötoiminnan ulkopuolelta, sillä olin jo ennen korkeakouluopintojani jäsenenä Äänekosken kirkkovaltuustossa sekä -neuvostossa. Opintojen alussa järjestötoiminta alkoi kiinnostamaan ja hyppäsin ainejärjestön hallitukseen mukaan jo fuksivuoden puolessa välissä. Sen jälkeen olen toiminut hallituksessa kolme hallituskautta (2018–2020). Noiden kolmen vuoden aikana vastasin Poikkeuksen sosiaalisesta mediasta (2018) sekä toimin puheenjohtajistossa niin varapuheenjohtajana (2019), kuin puheenjohtajanakin (2020).

Ainejärjestötoiminnassa olen päässyt kokeilemaan omia rajojani muun muassa järjestämällä isoja tapahtumia, kuten valtakunnallisen Erkka Eksperiensen syksyllä 2019. Poikkeuksen toimintaa olen kehittänyt erityisesti yhdenvertaisuuden saralla. Olen ollut mukana laatimassa Poikkeuksen yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä turvallisemman tilan ohjeita, sekä seurannut niiden toteutumista tiiviisti. Eniten olen päässyt kehittymään puheenjohtajana, jolloin järjestötoiminnan kokonaisuus hahmottui aivan ennen näkemättömällä tavalla, eikä suinkaan vähiten vuonna 2020 eteen tulleen koronakriisin ansiosta.

Koen, että hakeminen SOOLin hallitukseen on luonnollinen seuraava askel omalla järjestö- sekä vaikuttamisurallani. Haluan päästä kokeilemaan siipiäni valtakunnallisessa vaikuttamisessa ja tuoda oman osaamiseni sekä periksiantamattomuuteni SOOLin voimavaraksi. Uskon, että yhdessä me voimme tehdä SOOLista paremman, näkyvämmän ja vaikuttavamman kuin koskaan ennen!


Yhdessä me voidaan tehdä SOOLista parempi, näkyvämpi ja vaikuttavampi, kuin koskaan ennen!

Jaa sivu somessa

Tweet