Anna Rantamäki

Ehdolla SOOLin hallitukseen kaudelle 2021 - 2022.

Opiskelee: aineenopettajaksi (käsityö)
Opiskelupaikka: Helsingin yliopisto
Opinnot alkoivat: 2018
Jäsenyhdistys: Käsitys ry


LINJAUKSET

1. SOOL opiskelijoiden hyvinvoinnin tukena
2. Jäsenjärjestöjen SOOL
3. Tasa-arvoinen SOOL

1. SOOL opiskelijoiden hyvinvoinnin tukena

Tämänhetkinen tilanne on nostanut esiin jo aiemmin olemassa olleen kehityksen opiskelijoiden jaksamisessa ja mielenterveysasioissa. SOOL toimii yhteiskunnallisen vaikuttamisen kentällä ja pystyy näin tuomaan esiin opiskelijoiden huolia ja toiveita paremmin, kuin yksittäiset järjestöt tai opiskelijat. Jotta meillä olisi tulevaisuudessa jaksava opettajia, on tärkeää huomioida ja turvata opiskelijoiden hyvinvointi ja panostaa siihen. Opeopiskelijoiden äänen kuuluviin tuominen ja esille nostettujen huolien saattaminen sellaisten ihmisten tietoon, jotka voivat tehdä asialle jotain on mahdollista SOOLin laajan verkostoituneisuuden ja yhteiskunnallisen merkittävyyden ansiosta.

2. Jäsenjärjestöjen SOOL

SOOL toimii siltana opeopiskelijoiden järjestöjen välillä ja mahdollistaa järjestöjen välisen toiminnan niin edunvalvonnallisissa kuin yhteistyöllisissäkin asioissa. Yhteisössä on voimaa ja se näkyy myös esimerkiksi siinä, että yhdessä tietyn opintosuunnan opiskelijajärjestöjen kanssa tehty kannanotto on heti päättäjien silmissä vaikuttavampi, kuin yksittäisten järjestöjen omat kannanotot, jotka ovat toki myös tärkeitä. SOOL mahdollistaa yhteydenpidon järjestöjen välillä juuri tällaisissa tilanteissa. Verkostoituminen on myös tähdellistä tulevan työelämän kannalta ja SOOLin kautta opiskelijat voivatkin luoda yhteyksiä ja yhteisöjä, jotka ylittävät kaupunkirajat ja kantavat kauas tulevaisuuteen saakka.

3. Tasa-arvoinen SOOL

SOOL on sanonut sitoutuvansa feministisiin arvoihin. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tasa-arvoinen kohtelu on yleinen ihmisoikeus eikä sitoutunut vain johonkin tiettyyn ideologiaan. SOOL kohtelee toimijoitansa ja jäseniään ihmisinä ja yksilöinä ilman ennakkoasenteita tai - arvotuksia. Jokaisella opiskelijalla on oikeus saada apua ongelmiinsa hänen henkilökohtaisiin arvoihinsa tai valintoihinsa katsomatta. Tasa-arvo kuuluu kaikille ja SOOL tukee omalla toiminnallaan tätä ajatusta. Niinkuin SOOL sloganissaankin asian ilmaisee, se on "Sun asialla" tasa-arvoisesti ja välittäen


MIKSI MINÄ?

Olen kolmannen vuoden käsityönopettajaopiskelija, eli minulla on tarjota myös näkökulmaa aineenopettajien kohtaamiin ongelmiin ja kokemuksiin opiskelusta. Olen tarmokas ja positiivisesti elämään ja tekemiseen asennoitunut käsillä tekijä ja uskon tästä olevan myös hyötyä SOOLin hallituksessa.

Lähdin jo fuksivuonnani mukaan järjestötoimintaan ja olen ollut rakastunut siihen siitä lähtien. Olen toiminut oman ainejärjestöni lisäksi myös tiedekuntajärjestössämme, sekä esimerkiksi speksissä ja sen hallituksessa. Olen myös toiminut kuluneen lukuvuoden aikana SOOLin aluetoimijana täällä Helsingissä ja olen kuullut opiskelijoiden ajatuksia SOOLista ja sen toiminnasta. Omaa toimintaani ohjaa yhdenvertaisuuden, sekä reiluuden periaate ja haluan toteuttaa sitä myös, jos minut valitaan SOOLin hallitukseen.

Mielestäni on tärkeää saada opeopiskelijoiden ääni kuuluviin. Jos päätöksiä tekevät, jo koulumaailmasta irtautuneet henkilöt ovat vastuussa opiskelijoiden asioista ilman, että heidän kantansa kuullaan, seuraukset voivat olla kammottavia. SOOL on avainasemassa toimiessaan opeopiskelijoiden äänitorvena päättäjien ja työelämässä toimivien opettajien ja järjestöjen suuntaan.

SOOL on näyttäytynyt itselleni avoimena ja tervetulleeksi toivottavana yhteisönä ja haluan olla omalta osaltani jakamassa tätä kokemusta myös muille sen jäsenille tulevaisuudessakin. Jokainen tarvitsee yhteisöjä ja SOOL voi tarjota sitä opiskelijalle, joka etsii itselleen sitä kivaa porukkaa.

Toisin SOOLin hallitukseen mukanani kaiken tämän lisäksi kevyttä "Savolaistwistiä", sillä olen alun alkujaan kotoisin Kuopiosta. Mielestäni savolaisuus on leikkimielisesti ajateltuna ennemmin voimavara, kuin ongelma, sillä tietty väsymättömyys on ollut isoksi avuksi, kun seinä on noussut kesken tekemisen pystyyn, ja sitä on täytynyt alkaa ylittää.

Tuodaan yhdessä meidän opeopiskelijoiden ääni kuuluviin! 


Halittavan hyvä vaihtoehto!

Jaa sivu somessa

Tweet