6.3.2018

Yliopistoalalle työehtosopu

Kaikissa opettajia koskevissa työehtosopimusneuvotteluissa on päästy sopimukseen. Viimeisimpänä ratkesivat yliopistoalan neuvottelut ja kaikki työtaistelutoimenpiteet on peruttu.

Neuvottelujärjestö JUKOn mukaan yliopistoalan neuvottelu-urakka oli todella vaikea, ja ratkaisua voi pitää henkilöstön kannalta tyydyttävänä. Hyväksytyn sovintoehdotuksen mukaan palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 3,45 prosenttia, joka vastaa yleistä linjaa. Neuvotteluissa paljon kitkaa aiheuttanut työnantajan voimakkaasti ajama palkkausjärjestelmän uudistaminen siirretään työryhmän valmisteltavaksi.

JUKO neuvottelee yli 200 000 koulutetun työntekijän palvelussuhteen ehdoista kunnan, valtion, kirkon ja yliopistojen sopimusaloilla. JUKOn puheenjohtajana toimii Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen

JUKO tavoitteli käydyllä liittokierroksella palkankorotuksia, jotka vastaisivat jo aiemmin syntyneiden sopimusten tasoa. Lisäksi tavoitteena olivat selkeät yleiskorotukset. Molemmat tavoitteet saavutettiin. Lisäksi esimerkiksi kunta-alalla uudistettiin työehtoja.

Jaa sivu somessa

Tweet