4.5.2021

Vuoden opeopiskelija Katri Jurvakainen: Ekososiaalinen sivistys ei saa typistyä valojen sammutteluksi

Vuoden opeopiskelijaksi valittu Katri Jurvakainen on opintojensa aikana pureutunut ekokriisin juurisyihin.


Katri Jurvakainen on mukana kasvatuksen teemoja filosofisesti ja poliittisesti tarkastelevassa POISED-tutkimusryhmässä Tampereen yliopistossa. 

SOOLin hallitus tekee valinnan liiton jäsenyhdistyksiltä saatujen esitysten perusteella. Valitsemalla Vuoden opeopiskelijan SOOL haluaa olla mukana luomassa opettajan opinnoista ja ammatista kiinnostavaa ja positiivista kuvaa.

Tampereen yliopistossa luokanopettajaksi opiskelevien ainejärjestön Oka ry:n esityksen mukaan Katri Jurvakainen on opinnoissaan syventynyt perusteellisesti kasvatusfilosofian ytimeen eli kysymykseen siitä, mitä kasvatus todella on ja mikä sen päämäärä on. Hän on esimerkillään näyttänyt opiskelijayhteisölle, että perehtymällä johonkin kasvatuksen todelliseen dilemmaan, on mahdollisuus löytää syvemmän tason ymmärrystä ja sitä kautta jopa ratkaisuehdotuksia pirullisimpiinkin ongelmiin.

Ainejärjestössä haluttiin myös nostaa esille sitä, että vaikuttavan opeopiskelijan ei tarvitse toimia ainejärjestöaktiivina, vaan vaikuttava voi olla muillakin tavoilla ja foorumeilla.

Lue Katri Jurvakaisen haastattelu Opeopiskelija-lehdestä


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet