6.5.2020

Vuoden harjoittelunohjaaja on kiinnostunut opiskelijoistaan harjoittelun jokaisessa vaiheessa

SOOL on valinnut Vuoden harjoittelunohjaajaksi Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutuksen harjoitteluvastaavana toimivan Anni Heikkisen.


Anni Heikkinen toimii Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutuksen harjoitteluvastaavana. (Kuva: Saara Savusalo)

Opeopiskelija-lehden haastattelussa Anni Heikkinen sanoo uskovansa dialogiseen vuorovaikutukseen tanssinoppimisessa. Hyvä tanssinopettaja on hänen mielestään valmis kasvamaan ja työstämään omia opettajaominaisuuksiaan tarpeen mukaan.

– Tanssinopettajan työ vaatii mielestäni fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista osaamista, ja mitä paremmin opettaja on perillä omista ominaisuuksistaan näiden osa-alueiden sisällä, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on pärjätä muuttuvassa ajassa ja yhteiskunnassa.

Ohjattu opetusharjoittelu on tärkeä osa kaikkea opettajankoulutusta, ja henkilökohtainen ohjaus on oleellinen osa koko opetusharjoittelua. Vuoden harjoittelunohjaajan valinnassa SOOL soveltaa Suositukset opetusharjoittelulle -julkaisussa määriteltyjä hyvän harjoittelunohjauksen kriteereitä.

Valinnalla SOOL haluaa kiinnittää huomiota asiantuntevan harjoittelunohjauksen merkitykseen opiskelijoiden opettajuuteen kasvussa ja opettajaidentiteetin löytymisessä. Vuoden harjoittelunohjaaja valitaan vuosittain jäsenistöltä tulleiden esitysten perusteella.

Tanssinopettajaksi opiskelevan Heli Lounilan mukaan Heikkinen haastaa opiskelijoita kokeilemaan siipiään erilaisissa oppimisympäristöissä tarjoten moniulotteista näkökulmaa ammattikenttään. Hän on myös kiinnostunut opiskelijoistaan harjoittelun jokaisessa vaiheessa, lähtien harjoittelupaikan etsimisestä aina tuntien suunnitteluun ja itse toteutuneeseen opetukseen.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet