29.1.2019

Vuoden harjoittelunohjaajan 2019 etsintä on käynnissä!

Taitava ohjaaja tukee, innostaa ja saa opetusharjoittelusta korvaamattoman kokemuksen opeopiskelijalle. Ansaitseeko sinun ohjaajasi kiitosta ja kunniaa? Ehdota SOOLille 4.3.2019 mennessä Vuoden harjoitteluohjaajaa 2019.


Vuoden harjoittelunohjaajia aiemmilta vuosilta: Erkki Pekkala, Jaana Ailinpieti, Juha Ståhlberg, Timo Kovanen, Heidi-Maria Reponen ja Johanna Hildén.

Vuoden 2019 harjoittelunohjaajaksi voi ehdottaa millä tahansa koulutusalalla harjoittelunohjaajana toimivaa opettajaa tai kentällä toimivaa harjoittelun ohjaajaa. SOOLin hallitus tekee valinnan jäsenistöltä saatujen ehdotusten perusteella.

Ehdotukset tulee jättää sähköisellä lomakkeella 4.3.2019 mennessä.

Vuoden harjoittelunohjaajan valinnassa sovelletaan seuraavia kriteereitä, jotka on luotu SOOLin Suositukset opetusharjoittelulle -julkaisun pohjalta. Ehdokkaan ei tarvitse täyttää kaikkia vaatimuksia, vaan ne ovat suuntaa antavia arviointiperusteita:

Vuoden harjoittelunohjaaja...

  • on innostava opettaja ja mentori
  • on ammattitaitoinen ja ohjaajakoulutuksen suorittanut
  • ohjaa tavoitteellisesti ja organisoidusti
  • antaa henkilökohtaista ohjausta suunnitteluun ja opetukseen sekä antaa palautetta opettajuuteen kasvun tukemiseksi
  • rohkaisee kokeilemaan ja kehittämään laajemmin opettajuutta
  • esittelee opiskelijalle opettajan työn laaja-alaisuutta ja moniammatillisuutta
  • osallistuu harjoittelun kehittämistyöhön yhdessä opiskelijan kanssa
  • on työstään kiinnostunut ja motivoitunut

» Vuoden harjoittelunohjaajat kautta aikojen
» Lähetä ehdotuksesi!

Ehdokkuudesta on huomaavaista kertoa myös ehdokkaalle itselleen. Valitulle henkilölle ilmoitetaan valinnasta maaliskuun lopulla ja valinta julistetaan SOOLin liittokokouksessa Helsingissä 12.–13.4.2019.


SOOL valitsee myös vuoden opeopiskelijan

Samaan aikaan haetaan myös vuoden opettajaksi opiskelevaa 2019. Tähän voivat esityksiä jättää vain SOOLin jäsenyhdistykset. Jos opiskelukavereidesi joukossa on joku huipputyyppi, joka ansaitsisi tittelin, ota yhteyttä omaan ainejärjestöösi/opiskelijayhdistykseen!

» Ohjeet jäsenyhdistyksille


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet