17.6.2022

Työttömyyskassaan liittyminen helpottui

Opettajien Työttömyyskassa on päivittänyt jäsenyysehtojaan aiempaa avoimemmiksi 13.6.2022 alkaen. Pääsääntöisesti jäseneksi voi nyt liittyä, kun on palkkatyöntekijänä koulutuksen, opetuksen, sivistyksen, psykologian tai tutkimuksen alalla tai kun suorittaa korkeakoulututkintoa ja on samanaikaisesti opiskelualaansa liittyvässä palkkatyössä.

Sääntömuutos on tehty, jotta entistä useampi kassan jäsenliittojen jäsen pystyisi liittymään myös kassan jäseneksi. Jos Opettajien Työttömyyskassan liittymispäivä on 13.6.2022 tai myöhempi, sovelletaan uusia jäsenyysedellytyksiä.

Uusien sääntöjen mukaan kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka

  1. työskentelee koulutuksen, opetuksen, sivistyksen, psykologian tai tutkimuksen alalla tai;
  2. on suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai tasoltaan sitä vastaavan koulutuksen tai;
  3. on hyväksytty suorittamaan alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa ja on samanaikaisesti opiskelualaansa liittyvässä palkkatyössä tai;
  4. on suorittanut tieteellisen, taiteellisen tai ammatillisen jatkotutkinnon tai tasoltaan sitä vastaavan koulutuksen tai on hyväksytty suorittamaan sitä ja on samanaikaisesti palkkatyössä tai;
  5. tekee koulutuksen, opetuksen, sivistyksen, psykologian tai tutkimuksen alan kehittämis- tai edunvalvontatyötä.

Opettajien Työttömyyskassaan liittymispäivänä on siis oltava palkkatyössä ja lisäksi täytettävä jokin yllä mainituista edellytyksistä (1–5). Alla muutamia huomioita kohtiin 1–4 liittyen:

  1. Hakija voidaan hyväksyä kassan jäseneksi, jos hän on liittymispäivänä palkkatyössä jollain mainituista aloista. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös, jos hakija on liittymispäivänä (missä tahansa) palkkatyössä ja lisäksi työllistyy esim. apurahalla jollain manituista aloista. Tutkimusalalla työskentely voi tapahtua myös muualla kuin yliopistossa, korkeakoulussa, Suomen Akatemiassa tai tutkimuslaitoksessa, ja työskennellä voi siis myös esim. yrityksessä tai yhdistyksessä.
  2. Kassaan voi nyt liittyä (minkä tahansa alan) alemman/ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut hakija, joka on liittymishetkellä (missä tahansa) palkkatyössä.
  3. Kassaan voi liittyä myös (mitä tahansa) korkeakoulututkintoa suorittamaan hyväksytty hakija, joka on liittymispäivänä omaan opiskelualaansa liittyvässä palkkatyössä. Tässä ei ole määritelty tarkempia kriteereitä, eli se, liittykö tietty työ tiettyyn opiskelualaan, perustuu hakijan omaan arvioon.
  4. Jatkotutkintoa suorittamaan hyväksytty voidaan hyväksyä kassan jäseneksi, jos hän on liittymispäivänä (missä tahansa) palkkatyössä.

Milloin kannattaa liittyä?

Opiskelijan kannattaa liittyä kassan jäseneksi opintojen loppuvaiheessa, mikäli tekee runsaasti sijaisuuksia tai muuta ansiotyötä. Opettajan uran alussa työsuhteet ovat usein lyhyitä, ja välissä on työttömyysjaksoja. Liittymällä työttömyyskassan jäseneksi voi jo opiskeluaikaisilla työsuhteilla kartuttaa tulevaa työttömyysturvaansa.

Kassaan liittyminen ei ole mahdollista työsuhteen päättymisen jälkeen. Jäsenyys voi alkaa aikaisintaan liittymispäivästä tai työsuhteen alkupäivästä (mikäli tulevaisuudessa).

SOOLin jäsenet voivat liittyä työttömyyskassaan kirjautumalla Omat tiedot -sivuille (→Jäsentiedot →Henkilö- ja jäsentiedot). Kassan jäsenmaksu on 5,00 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi SOOLin lukuvuosittainen jäsenmaksu 24,00 euroa tulee olla maksettuna. 


Lisää aiheesta

31.5.2022

Jäsenen kesämuistio – muista etusi!

SOOLin lukuisat jäsenedut kannattaa hyödyntää kesällä ja lomaillessa. Ensi lukuvuoden jäsenmaksulasku lähetetään sähköpostitse, joten muistathan kesän aikana myös päivittää yhteystietosi Omat tiedot -sivuilla.

26.1.2017

Työnhaun ABC-kirja valmistuville

Haku ensi lukuvuoden opettajanvirkoihin ja -toimiin on jo käynnissä.

7.8.2015

Monella opettajalla edessä hyppy tuntemattomaan

Liitot ovat huolissaan siitä, miten oppilaiden turvallinen ja laadukas koulun aloitus turvataan kunnissa, joissa osa opettajista aloittaa työnsä vasta samaan aikaan oppilaiden kanssa. Vanhempainliitto ja SOOL vaativat, että kunnat jatkossa palkkaavat opettajat koko perusopetuslaissa määritellyn lukuvuoden ajaksi.

6.11.2014

SOOL tyrmää Helsingin, Espoon ja Vantaan aikeet leikata opettajien palkkoja

Pääkaupunkiseudun isot kunnat suunnittelevat palkkaavansa uudet opettajat jatkossa vasta elokuun puolivälistä. Tämä halvaannuttaisi lukuvuoden aloituksen, vaarantaisi oppilaiden oikeusturvan ja tarkoittaisi yksipuolista palkanalennusta opettajile. SOOL tulee tarvittaessa suosittamaan, että sen jäsenet hakeutuvat töihin muualle.

29.8.2014

Opettajan vaihtelevat työllistymisnäkymät

Opettajan ammattia pidetään usein varmana valintana työllistymisen kannalta: opettajille on aina töitä. Alkuun voi olla kesät työttömänä ja saattaa joutua muuttamaan peräkyliin, mutta työttömyyttä ei tarvitse pelätä. Pitääkö tämä ajattelu paikkaansa? Kyllä ja ei.

Jaa sivu somessa

Tweet