29.5.2019

SOOLilta uudet tavoitteet opettajankoulutukselle

SOOL on julkaissut päivitetyt tavoitteensa opettajankoulutukselle. Tavoiteohjelmaan on linjattu opettajaksi opiskelevien näkemykset tämän hetken tärkeimmistä painopisteistä opettajankoulutuksen kehittämistyölle.

Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelmaan on linjattu niin koulutuksen sisällöistä kuin opettajaopiskelijan hyvinvointiin ja ammatilliseen kasvuun liittyvistä tekijöistä. Tavoitteiden tarkoituksena on toimia koulutuspoliittisena kulmakivenä ja apuna SOOLin jäsenyhdistyksille sekä opettajankoulutuksen kehittäjille.

Tavoitteiden mukaan opettajaopiskelijat tulee huomioida koulutuksen kehittämistyössä kaikissa opettajankoulutusyksiköissä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Opettajankoulutusta kehittämällä kehitetään koko ympäröivää yhteiskuntaa sekä sitä, millaista osaamista ja asiantuntijuutta tulevaisuuden tekijöillä halutaan olevan. Tämän takia kasvatuksen ja koulutuksen kentän tulee pystyä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja opettajankoulutuksen on annettava tuleville opettajille asianmukaiset tiedot ja taidot tulevaan työelämään.

Sanni Salmenoja

SOOLin puheenjohtajan Sanni Salmenojan mukaan opettajankoulutuksen sisältöjen, myös harjoitteluiden, tulee nykyistä paremmin tarjota opiskelijalle työkaluja muun muassa oppilaitosten turvallisuuden ylläpitämiseen.

– Kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisy sekä erilaisissa kriisitilanteissa toimiminen ovat opettajalle välttämättömiä taitoja, jotta jokaiselle oppijalle voidaan taata turvallinen oppimisympäristö, Salmenoja muistuttaa.

Varapuheenjohtaja Laura Lahin nostaa esille ilmastonmuutoksen, jonka torjunnassa Suomen tulisi olla yksi kärkimaista. Kasvatus ja koulutus ovat tässä työssä avainasemassa.

Laura Lahin

– Opettajankoulutuksen tulee antaa hyvät valmiudet opettaa ympäristönsuojeluun liittyviä teemoja, ja kestävän kehityksen tulee läpäistä kaikki toiminta opettajankoulutuksessa, hän toteaa.

Tavoitteet Opettajankoulutukselle -ohjelma on toteutettu Tavoitteet-työryhmän, SOOLin jäsenyhdistysten ja SOOLin hallituksen yhteistyönä ja hyväksytty SOOLin liittokokouksessa huhtikuussa 2019. Se on tarkoitettu käytettäväksi opettajankoulutuksen kehittämiseen niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.


Lue lisää


 

 


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet