26.8.2020

SOOLilta päivitetyt suositukset opetusharjoitteluille

SOOLin julkaisema Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle on ainoa valtakunnallinen ohjeistus opettajankoulutukseen sisältyville harjoitteluille, ja sen kirjoittamisessa on huomioitu eri alojen opettajaksi opiskelevat varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

Tänä vuonna päivitetty Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle -julkaisu on tarkoitettu opetusharjoittelijoiden, ohjaavien opettajien sekä opetusharjoitteluja järjestävien korkeakoulujen käyttöön. Suositusten yhtenä tavoitteena onkin kehittää opiskelijoiden ja opettajien välistä vuorovaikutusta sekä molemminpuolista ymmärrystä.

Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle on SOOLin edunvalvonta-asiakirja. Julkaisu tukee myös SOOLin jäsenyhdistysten tekemää paikallista edunvalvontaa ja opettajankoulutusyksiköiden harjoittelusta vastaavien työtä.

Ensimmäiset SOOLin harjoittelusuositukset julkaistiin vuonna 2006. Niitä on sen jälkeen päivitetty vuosina 2011 ja 2015. Vuoden 2020 suositukset on nyt päivitetty vastaamaan uusinta opetussuunnitelmaa sekä puuttumaan ajankohtaisiin opetusharjoitteluita koskeviin ongelmiin.

Sisältöä on myös laajennettu ja tarkennettu opiskelijoiden parissa tehtyjen haastattelujen perusteella. Päivitysprojektin lähtökohtana oli mahdollisimman kattavasti ottaa huomioon eri koulutusaloilla opiskelevat, ja mukaan on otettu myös alakohtaisia erityishuomioita. Lisäksi sisältöjen päivittämisessä on huomioitu erilaisissa elämäntilanteissa olevat opiskelijat.

– Harjoittelut ovat olennainen osa opettajankoulutusta ja SOOLin suositukset ohjaavat siihen, miten harjoitteluista saadaan eniten irti, sanoo päivitystyössä mukana ollut SOOLin varapuheenjohtaja Markus Helin.

Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle on laadittu yhteistyössä Suomen opettajankouluttajien yhteistyöverkoston (eNorssi) Suomen harjoittelukoulujen opettajat ry:n (SUHO), Suomen harjoittelukoulujen rehtorit ry:n (HARRE) sekä muiden asiantuntijoiden kanssa.

SOOLin jäsenyhdistykset ja harjoittelukoulujen henkilökunta sekä opettajankoulutusyksiköt voivat tilata julkaisua SOOLin toimistolta. Sähköinen versio on luettavissa täällä.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet