13.4.2019

Sanni Salmenojasta SOOLin puheenjohtaja

SOOLin liittokokous päätti viikonloppuna liiton toimintasuunnitelmista ja jäsenmaksusta sekä hyväksyi uudistetun tavoiteohjelman opettajankoulutuksen kehittämiseksi. Uuden puheenjohtajiston ja hallituksen toimikausi alkaa vappuna.


Uuden hallituksen toimikausi alkaa 1. toukokuuta. Puheenjohtajaksi valittu Sanni Salmenoja edessä keskellä.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi liittokokous hyväksyi SOOLille tulevan hallituskauden projektit sekä uudistetun Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelman. Tavoiteohjelma sisältää opettajaksi opiskelevien näkemykset opettajankoulutuksen kehittämistarpeista lähivuosien aikana. Ohjelmaa on ollut valmistelemassa eri alojen opeopiskelijoista koottu työryhmä, ja se julkaistaan kevään aikana.

Liittokokouksen antamassa julkilausumassa vaaditaan kestävän kehityksen ottamista osaksi kaikkea opettajankoulutusta ilmastokasvatuksen muodossa. Kannanoton mukaan arvokasvatus on osa kaikkien opettajien työtä ja koska koulutus on tie kestävään kehitykseen, sen edistämiseksi opettajille on annettava kattavammat työkalut.

Kokous päätti myös liiton toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020 ja talousarviosta sekä jäsenmaksusta, joka säilyy ennallaan 24 eurossa.

Kokous valitsi liitolle myös uuden hallituksen vuoden pituiselle toimikaudelle, joka alkaa 1. toukokuuta. Puheenjohtajaksi valittiin Turun yliopiston Rauman yksikössä varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskeleva Sanni Salmenoja ja varapuheenjohtajaksi niin ikään varhaiskasvatusta opiskeleva Laura Lahin Helsingistä. Salmenoja on SOOLin nykyinen varapuheenjohtaja ja Lahin on työskennellyt liiton toimistolla määräaikaisena jäsenpalveluiden koordinaattorina.

Puheenjohtajavaalissa mukana olivat myös Helsingin yliopistossa aineenopettajaksi opiskelevat Miikka Tarpeenniemi sekä Tommi Mäki. Hallitukseen valittiin laaja-alaisesti eri opettajankoulutusaloja edustavia opiskelijoita ja mukana on varhaiskasvatuksen opettajaksi, luokanopettajaksi, aineenopettajaksi ja erityisopettajaksi opiskelevia eri opettajankoulutusyksiköistä.

Hallituksen kokoonpano kaudella 1.5.2019–30.4.2020

Sanni Salmenoja
puheenjohtaja
VO Turun yliopisto
Laura Lahin
varapuheenjohtaja
VO Helsingin yliopisto
Nea Hakala LO Helsingin yliopisto
Markus Helin LO Itä-Suomen yliopisto
Waltteri Immonen EO Helsingin yliopisto
Asser Kakko AO Itä-Suomen yliopisto
Joona Koivisto AO Jyväskylän yliopisto
Vili Peltomäki LO Lapin yliopisto
Hanna Rahkonen LO Tampereen yliopisto
Saana Ylikruuvi AO Turun yliopisto

AO=aineenopettajaksi, EO=erityisopettajaksi, LO=luokanopettajaksi, VO=varhaiskasvatuksen opettajaksi

SOOLin ylintä päätösvaltaa käyttävä liittokokous pidettiin Helsingissä 12.–13. huhtikuuta ja paikalla oli edustajat eri opettajankoulutusaloilta ja lähes kaikista SOOLin jäsenyhdistyksistä. Jäsenyhdistysten äänimäärä määräytyy sen mukaan kuinka monta SOOLin jäsenmaksun maksanutta jäsentä yhdistyksellä on.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet