30.3.2022

Opetusalan lakot koskevat toteutuessaan myös SOOLin jäseniä

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja neuvottelujärjestö JUKO ovat antaneet lakkovaroituksia useille paikkakunnille. Opettajien lakot koskevat toteutuessaan myös SOOLin jäseniä ja myös heillä on oikeus ammattijärjestön maksamaan lakkoavustukseen.

Opettajien lakot ovat osa laajoja kunta-alan lakkoja, jotka alkavat, ellei sopimusratkaisuja palkoista ja työehdoista sitä ennen synny. OAJ tavoittelee opettajille muun muassa ansiokehityksen turvaavia palkankorotuksia, monivuotista palkkaohjelmaa sekä työmäärän rajaamista. Katso tarkemmat tiedot sopimusneuvotteluista ja lakkovaroituksista OAJ:n sivuilta.

OAJ:n ensisijainen tavoite on aina solmia sopimukset työnantajan kanssa neuvottelemalla. Kunta-alan opettajia koskevat sopimusneuvottelut ovat kuitenkin jumittuneet niin vaikeaan tilanteeseen, että OAJ ja Juko ovat päättäneet työtaistelutoimien käytöstä.

Miksi opettajat menevät lakkoon?

Lakkoon on aina vankat perusteet. Taustalla on käyty pitkiä neuvotteluja, eri vaihtoehtoja on punnittu ja työntekijäpuolella ei ole tilanteessa enää muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa lakko.

Lakko on laillinen toimenpide ja vastuun siitä kantaa ammattijärjestö. Työnantaja ei saa kohdistaa lakkoon osallistuviin minkäänlaista painostusta, eikä saa esimerkiksi tiedustella, onko työntekijä liiton jäsen tai onko tämä osallistumassa lakkoon. 

On tärkeää, että kaikki opettajat toimivat yksituumaisesti ja myös opettajaksi opiskelevat osallistuvat lakkoon, eivätkä myöskään ota vastaan lakon aikana mahdollisesti tarjottavia sijaisuuksia.

Lakkoavustus myös SOOLin jäsenille

Lakon aikana opettajat eivät mene työpaikalleen, eivät anna etäopetusta eivätkä hoida muitakaan työtehtäviään. Työnantaja pidättää palkan lakon ajalta, ja OAJ maksaa silloin lakkoavustusta paitsi omille jäsenilleen, myös SOOLin jäsenille.

Lakkoavustus suuruus on 180 euroa päivältä, ja sitä pitää hakea erikseen OAJ:stä. Lakkoavustus on veronalaista tukea ja sitä maksetaan niiltä viikonpäiviltä, joilta lakossa oleva menettää palkan. Ohjeistamme SOOLin jäseniä lakkoavustuksen anomisen osalta myöhemmin.

EDIT 8.4.2022: OAJ on julkaissut ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen täällä. Avustusta haetaan lakon päätyttyä.

Olet oikeutettu lakkoavustukseen, jos

  • sinua on pyydetty sijaiseksi lakkopäivien ajaksi ennen lakon alkamista
  • olet kieltäytynyt tästä sijaisuudesta ja pystyt todentamaan sen
  • olet liittynyt SOOLin jäseneksi ennen lakkovaroituksen antamista
  • olet maksanut SOOLin kuluvan lukuvuoden jäsenmaksun

(HUOM! Sijaisuuden sopimisajankohtaa koskevaa linjausta on tarkennettu ja lakkoavustukseen oikeutettujen joukkoa laajennettu 29.3.)

Vastauksia kysymyksiin

OAJ on koonnut vastauksia usein kysyttyihin lakkoaiheisiin kysymyksiin. Sivuja päivitetään sopimusneuvottelujen aikana:


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet