11.4.2021

SOOLin etäliittokokous: Markus Helin puheenjohtajaksi

Henkilövalintojen lisäksi SOOLin sääntömääräinen liittokokous päätti liiton toimintasuunnitelmista ja jäsenmaksusta sekä hyväksyi liitolle uuden yhdenvertaisuusohjelman. Liittokokous järjestettiin kaksipäiväisenä 10.–11. huhtikuuta ja jo toista kertaa etäyhteyksin.


Liittari pidettiin Teamsissa ja perinteisellä kokouspaikalla Helsingin Akavatalolla olivat läsnä ainoastaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit ja tekninen henkilöstö.

Vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa painopisteinä on edunvalvonnan vahvistaminen, yhdenvertaisuus liiton toiminnassa, organisaation ja strategian päivittäminen sekä aineenopettajaksi opiskelevien ja ammattikorkeakoulukentän parempi tavoittaminen. Liittokokous päätti myös liiton talousarviosta sekä jäsenmaksusta, joka säilyy ennallaan 24 eurossa.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokous hyväksyi liitolle päivitetyn yhdenvertaisuusohjelman, jonka tavoitteena on edistää kaikkien liiton jäsenten yhdenvertaisuutta ja kannustaa jäsenyhdistyksiä yhdenvertaisuutta painottavaan toimintaan järjestelmällisen suunnittelun kautta.

Liittokokouksen julkilausumassa otettiin kantaa kiusaamisen ja väkivallan kitkemiseen ja vaadittiin kiusaamisen ennaltaehkäisyyn sekä siihen puuttumiseen enemmän huomiota opettajaopinnoissa.

Markus Helin on toiminut SOOLin hallituksen jäsenenä kaudella 2019–2020 ja varapuheenjohtajana kaudella 2020–2021.

Kokouksen valitseman uuden puheenjohtajiston ja hallituksen vuoden mittainen toimikausi alkaa 1. toukokuuta. Puheenjohtajaksi valittiin Itä-Suomen yliopistossa luokanopettajaksi opiskeleva Markus Helin ja varapuheenjohtajaksi Tampereen yliopistossa luokanopettajaksi opiskeleva Hanna Rahkonen.

Opeopiskelija-lehden päätoimittajana toimiva Rahkonen oli ensin Helinin vastaehdokkaana puheenjohtajavaalissa, ja varapuheenjohtajavaalissa toisena ehdokkaana oli Jyväskylän yliopistossa aineenopettajaksi opiskeleva Petro Pitkänen, joka tuli lopulta valituksi toiselle kaudelle hallituksen jäseneksi.

Hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä kaikkiaan kymmenestä ehdokkaasta, ja valituiksi tuli varhaiskasvatuksen opettajaksi, erityisopettajaksi, luokanopettajaksi, aineenopettajaksi ja musiikkipedagogiksi opiskelevia eri opettajankoulutusyksiköistä.

Vuosittain järjestettävä sääntömääräinen liittokokous käyttää SOOLin ylintä päätösvaltaa. Läsnä etäkokouksessa oli edustajat eri opettajankoulutusaloilta ja suurin osa SOOLin jäsenyhdistyksistä. Jäsenyhdistysten äänimäärä määräytyy sen mukaan kuinka monta SOOLin jäsenmaksun maksanutta jäsentä yhdistyksellä on.

Liittokokous järjestettiin jo toisen kerran kokonaan etäyhteyksiä käyttäen pandemian vuoksi säädetyn poikkeuslainsäädännön mahdollistamana. Kokous pidettiin Teams-yhteydellä ja äänestyksissä käytettiin teleoperaattorin tekstiviestiäänestystä ja suhteellisessa hallitusvaalissa suojattuja excel-vaalilippuja.

Hallituksen kokoonpano kaudella 1.5.2021–30.4.2022

Markus Helin
puheenjohtaja
LO

Itä-Suomen yliopisto

Hanna Rahkonen
varapuheenjohtaja
LO Tampereen yliopisto
Hanna Juusola LO Oulun yliopisto
Enni Keski-Saari AO Turun yliopisto
Virpi Manninen AO Jyväskylän yliopisto
Sami Perkiö MusPed Tampereen ammattikorkeakoulu
Petro Pitkänen AO Jyväskylän yliopisto
Anna Rantamäki AO Helsingin yliopisto
Emmi Uusitalo EO Itä-Suomen yliopisto
Thea Venho VO Tampereen yliopisto

AO=aineenopettajaksi, EO=erityisopettajaksi, LO=luokanopettajaksi, MusPed=musiikkipedagogiksi, VO=varhaiskasvatuksen opettajaksi


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet