13.6.2020

Saana Ylikruuvi SOOLin puheenjohtajaksi

SOOLin liittokokous päätti lauantaina 13. kesäkuuta liiton toimintasuunnitelmista ja jäsenmaksusta sekä hyväksyi liitolle koulutuspoliittisen linjapaperin. Kertaalleen jo peruttu liittokokous järjestettiin poikkeuslain turvin etäyhteydellä.


Saana Ylikruuvi valittiin SOOLin puheenjohtajaksi historiallisessa etäliittokokouksessa. Uuden puheenjohtajiston ja hallituksen toimikausi alkaa heti.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi liittokokous hyväksyi liitolle koulutuspoliittisen linjapaperin, joka toimii hallituksen ohjenuorana muun muassa koulutukselliseen yhdenvertaisuuteen ja opiskelijoiden toimeentuloon liittyvissä yleisissä koulutuspoliittisissa kysymyksissä.

Alunperin huhtikuussa koolle kutsuttu SOOLin sääntömääräinen liittokokous jouduttiin perumaan poikkeusolojen ja kokoontumisrajoitusten vuoksi. Eduskunnan 30.4.2020 hyväksymän poikkeuslain (290/2020) myötä liittokokouksen ja henkilövaalien järjestäminen tuli kuitenkin mahdolliseksi kokonaan etäyhteyksiä käyttäen. Kokous pidettiin nyt Webex-yhteydellä ja äänestyksissä käytettiin teleoperaattorin tekstiviestiäänestystä ja suhteellisessa hallitusvaalissa suojattuja excel-vaalilippuja.

Liittokokous päätti myös liiton toimintasuunnitelmasta vuodelle 2021 ja talousarviosta sekä jäsenmaksusta, joka säilyy ennallaan 24 eurossa.

Kokouksessa valittiin liitolle uusi puheenjohtajisto ja hallitus, joiden toimikausi alkaa heti ja päättyy sääntöjen mukaisesti 30. huhtikuuta 2021. Puheenjohtajaksi valittiin Turun yliopistossa  aineenopettajaksi opiskeleva Saana Ylikruuvi ja varapuheenjohtajaksi Joensuussa luokanopettajaksi opiskeleva Markus Helin. Molemmat ovat olleet SOOLin väistyvän hallituksen jäseniä.

Varapuheenjohtajavaalissa toisena ehdokkaana oli Jyväskylän yliopistossa aineenopettajaksi opiskeleva Petro Pitkänen, joka tuli valituksi hallituksen jäseneksi. Ylikruuvilla ei ollut puheenjohtajavaalissa vastaehdokasta. 

Hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä kaikkiaan 12:sta ehdokkaasta, ja mukana on nyt ensimmäistä kertaa myös ammattikorkeakouluopiskelija, kun Tampereen ammattikorkeakoulussa musiikkipedagogiaa opiskeleva Sami Perkiö tuli valituksi. Hallitukseen valittiin lisäksi varhaiskasvatuksen opettajaksi, luokanopettajaksi ja aineenopettajaksi opiskelevia eri opettajankoulutusyksiköistä.

Hallituksen kokoonpano kaudella 13.6.2020–30.4.2021

Saana Ylikruuvi
puheenjohtaja
AO Turun yliopisto
Markus Helin
varapuheenjohtaja
LO Itä-Suomen yliopisto
Emma Heikkkilä LO Helsingin yliopisto
Aatu Korhonen LO Tampereen yliopisto
Karoliina Kovalainen VO Jyväskylän yliopisto
Annabella Nummelin AO Turun yliopisto
Jani Patrakka AO Tampereen yliopisto
Sami Perkiö MusPed Tampereen ammattikorkeakoulu
Petro Pitkänen AO Jyväskylän yliopisto
Aino Ylipiessa LO Jyväskylän yliopisto

AO=aineenopettajaksi, LO=luokanopettajaksi, MusPed=musiikkipedagogiksi, VO=varhaiskasvatuksen opettajaksi

Vuosittain järjestettävä sääntömääräinen liittokokous käyttää SOOLin ylintä päätösvaltaa. Läsnä etäkokouksessa oli edustajat eri opettajankoulutusaloilta ja suurin osa SOOLin jäsenyhdistyksistä. Jäsenyhdistysten äänimäärä määräytyy sen mukaan kuinka monta SOOLin jäsenmaksun maksanutta jäsentä yhdistyksellä on.

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma julkaistaan myöhemmin näillä sivuilla.

 


Medialle: Saana Ylikruuvi, valokuva


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet