16.4.2023

Liittokokous päätti SOOLin suuntaviivoista, Emppu Laakkonen puheenjohtajaksi

Helsingissä 15.–16. huhtikuuta pidetty SOOLin sääntömääräinen liittokokous on hyväksynyt liiton toimintasuunnitelman vuodelle 2024 ja vahvistanut talousarvion sekä ensi lukuvuoden jäsenmaksun, joka säilyy ennallaan. Liiton puheenjohtajaksi valittiin erityisopettajaksi opiskeleva Emppu Laakkonen Helsingistä.


Emppu Laakkonen on päättyvällä kaudella toiminut SOOLin hallituksen jäsenenä. Toimikausi puheenjohtajana alkaa vappuna.

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2024 painopisteinä ovat muun muassa viestinnän kehittäminen saavutettavuuden näkökulmasta ja eri kohderyhmien tarpeet huomioiden sekä jäsenyhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen. Kokouksen hyväksymän toimintasuunnitelma mukaan SOOLin tulee etsiä koronavuosien jälkeen uusia tapoja tukea jäsenyhdistyksiään, jotta opettajaopiskelijoiden järjestökenttä säilyy elinvoimaisena.

Tavoitteena on lisäksi vaikuttaa opettajaopintojen vetovoimaan ja inspiroida jäsenistöä tuomalla esiin opetusalan ja opettajuuden merkitystä laajemmin yhteiskunnassa. Vuoden 2024 aikana päivitetään myös SOOLin hallituksen toimintaa ohjaavat koulutuspoliittiset linjaukset vastaamaan nykyhetkeä, samalla ennakoiden tulevaa koulutuspoliittista toimintakenttää.

Liittokokous päätti myös liiton talousarviosta sekä ensi lukuvuoden jäsenmaksusta, joka säilyy ennallaan 24 eurossa huolimatta yleisestä hintatason noususta. Jäsenmaksua on korotettu viimeksi vuonna 2013.

Kokouksen valitseman uuden puheenjohtajiston ja hallituksen vuoden mittainen toimikausi alkaa 1. toukokuuta. Puheenjohtajaksi valittiin Helsingin yliopistossa laaja-alaiseksi erityisopettajaksi ja elämänkatsomustiedon opettajaksi opiskeleva Emppu Laakkonen ja varapuheenjohtajaksi Tampereen yliopistossa luokanopettajaksi opiskeleva Mira Laurinantti.

Hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä kaikkiaan kolmestatoista ehdokkaasta, ja valituiksi tuli varhaiskasvatuksen opettajaksi, luokanopettajaksi, aineenopettajaksi ja musiikkipedagogiksi opiskelevia eri opettajankoulutusyksiköistä.

Liittokokouksen laatimassa julkilausumassa vaadittiin korkeakouluille opetus- ja tutkimusrauhaa. Julkilausuman mukaan on tärkeää, että kunnollisilla resursseilla ja palkkauksella varmistetaan se, että korkeakoulujen henkilökunnalla on aikaa toteuttaa molempia tehtäviään eli opetusta sekä tutkimusta.

Vuosittain järjestettävä sääntömääräinen liittokokous käyttää SOOLin ylintä päätösvaltaa. Kokouksessa oli edustettuna laajasti eri opettajankoulutusalat ja suurin osa SOOLin jäsenyhdistyksistä. Jäsenyhdistysten äänimäärä määräytyy sen mukaan kuinka monta SOOLin jäsenmaksun maksanutta jäsentä yhdistyksellä on.

Hallituksen kokoonpano kaudella 1.5.2023–30.4.2024

Emppu Laakkonen
puheenjohtaja

EO

Helsingin yliopisto

Mira Laurinantti
varapuheenjohtaja

LO

Tampereen yliopisto

Kati Korteniemi

VO

Oulun yliopisto

Oona Koskinen

AO

Jyväskylän yliopisto

Julia Lähdemäki

VO

Turun yliopisto (Rauma)

Lilli Matveinen

LO

Tampereen yliopisto

Sofia Salo

MusPed

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jani Siirilä

LO

Lapin yliopisto (Rovaniemi)

Taika Vaulo

VO

Helsingin yliopisto

Senni Vähäkuopus

VO

Oulun yliopisto


Vastavalittu hallitus ensimmäisessä ryhmäkuvassa. Takana Taika Vaulo, Kati Korteniemi ja Jani Siirilä. Keskellä Oona Koskinen, Senni Vähäkuopus, Lilli Matveinen ja Julia Lähdemäki. Edessä Emppu Laakkonen ja Mira Laurinantti. Kuvasta puuttuu Sofia Salo.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet