15.4.2018

Aleksi Vehmassalo valittiin SOOLin puheenjohtajaksi

SOOLin ylintä päätösvaltaa käyttävä liittokokous valitsee vuosittain puheenjohtajiston ja hallituksen sekä päättää toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä jäsenmaksun suuruudesta. Jäsenyhdistysten äänimäärä määräytyy sen mukaan kuinka monta SOOLin jäsenmaksun maksanutta jäsentä yhdistyksellä on.

Uuden hallituksen toimikausi alkaa 1. kesäkuuta. Sääntömuutoksesta johtuen kausi on normaalia lyhyempi, ja jatkossa hallitusten toimikaudet kestävät toukokuun alusta huhtikuun loppuun. Kuvassa keskellä Aleksi Vehmassalo ja Sanni Salmenoja.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi liittokokous hyväksyi SOOLille uudet säännöt, strategian tuleville vuosille, tulevan hallituskauden projektit sekä eduskuntavaalitavoitteet. Liittokokouksen julkilausumassa peräänkuulutetaan riittäviä resursseja koko koulutuksen kentälle ja opettajankoulutuksen säilyttämistä luotettavana, tutkimusperustaisena ja monitieteellisenä koulutuksena.

Kokous valitsi liitolle myös uuden hallituksen kesäkuussa alkavalle toimikaudelle. Puheenjohtajaksi valittiin Helsingin yliopistossa lastentarhanopettajaksi opiskeleva Aleksi Vehmassalo ja varapuheenjohtajaksi niinikään lastentarhanopettajaksi opiskeleva Sanni Salmenoja. Hän opiskelee Turun yliopiston Rauman yksikössä. Molemmat ovat SOOLin nykyisen hallituksen jäseniä.

Vehmassalon vastaehdokkaana ollut Katri Peurala valittiin lopulta hallitukseen, samoin varapuheenjohtajaksi pyrkinyt Jenna Niemi. Hallituksen koko pieneni uusien sääntöjen myötä kymmenestä kahdeksaan hallituksen jäseneen. Uusi hallitus edustaa laaja-alaisesti eri opettajankoulutusaloja ja mukana on lastentarhanopettajaksi, luokanopettajaksi, aineenopettajaksi ja opinto-ohjaajaksi opiskelevia.

Hallituksen kokoonpano kaudella 1.6.2018–30.4.2019

Aleksi Vehmassalo
puheenjohtaja
LTO Helsingin yliopisto
Sanni Salmenoja
varapuheejohtaja
LTO Turun yliopisto (Rauma)
Essi Huusko AO Itä-Suomen yliopisto (Savonlinna)
Pinja Immonen AO Turun yliopisto
Tuomas Kauppinen LO Tampereen yliopisto
Jenna Niemi LTO Jyväskylän yliopisto
Katri Peurala AO Jyväskylän yliopisto
Eeva Rossi OPO Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)
Olli Tamminen LTO Jyväskylän yliopisto
Miikka Tarpeenniemi AO Helsingin yliopisto
AO=aineenopettajaksi, LO=luokanopettajaksi, LTO=lastentarhanopettajaksi, OPO=oppilaan- ja opinto-ohjaajaksi

SOOLin jäsenmaksu säilyy ensi lukuvuonna ennallaan 24 eurossa. Liittokokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma, pidemmän aikavälin strategia, uudet säännöt sekä eduskuntavaalitavoitteet julkaistaan myöhemmin näillä sivuilla.

Liittokokous pidettiin Helsingissä 14.–15. huhtikuuta ja paikalla oli edustajat lähes kaikista SOOLin jäsenyhdistyksistä.


Edit 17.4.2018
Linkit kokouksen päätöksiin:

» Eduskuntavaalitavoitteet
» Strategia
» Toimintasuunnitelma 2019
» Säännöt

 

Jaa sivu somessa

Tweet