Arvioinnin haasteet ja mahdollisuudet

21.4.2020 15:00 - 21.4.2020 17:00

WEBINAARI

Arviointia tulee tehdä varhaiskasvatuksesta lähtien. Mitä arvioinnilla tarkoitetaan ja miten sitä voi hyödyntää pedagogiikan ja oppimisen suunnitteluun? Vai onko arviointi edes tarpeellista?

Webinaari on tarkoitettu SOOLin jäsenille. Live streamin linkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse webinaaripäivänä ennen lähetyksen alkua.

Ennakkokysymykset asiantuntijoille

Voit jättää asiantuntijoillemme oman arviointia koskevan kysymyksesi 14.4. klo 12 mennessä:

Ohjelma

15.00

Alkusanat
Jenna Niemi, SOOL

15.05

Arviointi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
Noora Heiskanen, Jyväskylän yliopisto
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arvioinnin kokonaisuus ja keskeiset käsitteet. Ajankohtaisena esimerkkinä tarkastellaan lapsen koulusiirtymään liittyvää arviointia ja tiedonsiirtoa.

15.50

Arviointi oppimisen tukena
Marja Tamm & Lotta Avelin, KAARO-verkosto
Miten arviointi tukee oppimista ja osaamisen tunnistamista ja kehittämistä? Miten arvioinnilla voi antaa tietoa, jota oppilas pystyy hyödyntämään oppimisensa tukena. Tässä osiossa tarkastellaan arviointikäytänteitä oppimisen näkökulmasta ja tuetaan opettajaa auttamaan oppilaita oppimaan yhä paremmin arviointipalautteen avulla.

16.35

Arvioinnin eettisyys ja arvosidonnaisuus
Noora Heiskanen, Marja Tamm & Lotta Avelin

16.55

Loppusanat ja palaute

NOORA HEISKANEN työskentelee erityispedagogiikan tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistolla. Hän on tutkinut varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnittelun ja arvioinnin käytänteitä sekä pedagogisten asiakirjojen laatimista.


MARJA TAMM työskentelee projektipäälliikönä Kansallisessa arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAAROssa ja Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAssa. KAARO-verkosto kokoaa yhteen tutkimustietoa arviointiosaamisesta ja sen kehittämisestä sekä selkeyttää arviointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä. Omassa tutkimuksessaan Marja tarkastelee arviointiosaamista ja arviointikäytänteitä.


LOTTA AVELIN työskentelee projektisunnittelijana Kansallisessa arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAAROssa ja Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAssa. 


 

 SOOLin teemaseminaareissa ja webinaareissa perehdytään ajankohtaisiin ja opettajankoulutuksessa vähäiselle huomiolle jääviin aihepiireihin. "Koska opettajankoulutuksessa ei kerrota kaikkea."

Jaa sivu somessa

Tweet