Varhaiskasvatuksen markkinoituminen -webinaari

1.12.2020 15:00 - 1.12.2020 17:00

YOUTUBE

Webinaarissa tarkastellaan varhaiskasvatuksen kaupallistumiseen sekä yksityistymiseen liittyviä tekijöitä päiväkodeissa työskentelevien opettajien näkökulmasta.

Webinaari on tarkoitettu SOOLin ja OAJ:n jäsenille. Live streamin linkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse webinaaripäivänä ennen lähetyksen alkua. Sisältö on ensisijaisesti suunnattu varhaiskasvatuksen opettajiksi opiskeleville, mutta se soveltuu kaikille kasvatuksesta ja koulutusjärjestelmistä kiinnostuneille opeopiskelijoille.

Webinaarin ensimmäisessä osuudessa Helsingin yliopiston Satu Valkonen ja Jaana Pesonen käsittelevät aihetta oman tutkimustyönsä sekä kansainvälisten tutkimusten perusteella. Kommenttipuheenvuorossaan Touhula-päiväkotien laatu- ja varhaiskasvatusjohtaja Elina Weckström tuo esille yksityisen varhaiskasvatuksen näkökulmia webinaarin aiheeseen.

Huom! Teknisten ongelmien vuoksi live striimin linkki on vaihtunut. Uusi linkki on: 

https://youtu.be/m6OPaJYexoQ

Webinaari on katsottavissa myös tallenteena jälkikäteen.

Ohjelma

15.00

Alkusanat
Riku Oras, SOOL

15.05

Varhaiskasvatuksen markkinoituminen
Satu Valkonen & Jaana Pesonen, Helsingin yliopisto

16.05

Kommenttipuheenvuoro
Elina Weckström, laatu- ja varhaiskasvatusjohtaja, Touhula varhaiskasvatus Oy

16.30

Loppusanat
Satu Valkonen, Jaana Pesonen & Riku Oras

 


JAANA PESONEN & SATU VALKONEN

Webinaarin ensimmäisessä puheenvuorossa Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen yliopistonlehtorit Jaana Pesonen ja Satu Valkonen käsittelevät opettajuuden muutoksia kaupallistumisen aikakaudella. Aluksi puhujat tarkastelevat varhaiskasvatuksen yksityistymisen mukanaan tuomia rakenteellisia tekijöitä, joiden on osoitettu vaikuttavan päiväkodeissa työskentelevien opettajien työhön. Puheenvuorossaan asiantuntijat tarttuvat erityisesti niihin trendeihin, joita viimeaikainen kansainvälinen tutkimus on nostanut esiin, ja joiden katsotaan määrittävän opettajuutta tässä ajassa.


ELINA WECKSTRÖM

Touhula-päiväkotien laatu- ja varhaiskasvatusjohtaja Elina Weckström ottaa kommenttipuheenvuorossaan kantaa Satu Valkosen ja Jaana Pesosen puheenvuoroon sekä esille nousseisiin kysymyksiin. Lisäksi Elina avaa puheenvuorossaan yksityisen varhaiskasvatuksen arkea ja johtamista lapsen, varhaiskasvatuksen henkilöstön, päiväkodin johtajan ja yritysjohdon näkökulmista.


SOOLin teemaseminaareissa ja webinaareissa perehdytään ajankohtaisiin ja opettajankoulutuksessa vähäiselle huomiolle jääviin aihepiireihin. "Koska opettajankoulutuksessa ei kerrota kaikkea."Jaa sivu somessa

Tweet