9.5.2019

Maailman merkityksellisin työ

Panostamalla opettajien työelämään saadaan myös motivoituneimmat ja kyvykkäimmät opiskelijat hakeutumaan ja sitoutumaan opetusalalle.

SUSANNA JOKIMIES
Soolibooli 2/19

Kaksi innostavaa vuotta SOOLin pääsihteerinä ovat pian takana. On ollut suuri ilo työskennellä osaavien ja inspiroivien opeopiskelijoiden kanssa ja edistää teidän soolilaisten asioita niin korkeakouluissa, yhteiskunnassa, SOOLissa kuin OAJ:ssa.

Mitä olemme saaneet aikaiseksi kahden vuoden aikana? Olemme kehittäneet laajasti jäsenetuja, järjestön toimintaa sekä edunvalvontaa. Vaikutustyömme on tavoitteellisempaa, datapohjaista ja teemme konkreettisia esityksiä, kuten turvallisuuskurssi ja suositukset uusien opettajien perehdytykselle. SOOLin tunnettavuutta on lisätty tapaamalla tasavallan presidentti, puolueiden johtoa, ylioppilaskuntia sekä yliopistojen rehtoreita.

Teemaseminaarit on muutettu webinaareiksi, jotta useampi soolilainen voisi osallistua koulutuksiimme jopa kotisohvalta asti. Ja tietenkin kehityksen rinnalla olemme pitäneet kiinni tärkeimmästä tehtävästämme: opettajankoulutuksen kehittämisestä valtakunnallisesti vaikuttamalla mm. opettajankoulutuksen kehityshankkeissa.

Suuret huolet kuitenkin valtaavat opetusalaa ja Suomea. Uutisissa toistuu ikävän usein päiväkotien ja koulujen haasteet, murheet ja vaikeudet. Milloin kyse on liian suuresta ryhmäkoosta, uupuneista opettajista, laittomista määräaikaisista työsuhteista tai palkoista, jotka eivät huomioi työn vaativuutta ja vastuuta. Opettajankoulutuksen hakijamäärät ovat laskussa ja yllättävän moni opeopiskelija harkitsee, onko opettajan työ sittenkään se oma juttu.

Toivon, että kunnissa, kaupungeissa ja eduskunnassa herätään siihen, että opettajien työoloja ja palkkaa on parannettava, jotta opettajat voivat tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä panostus vaikuttaa myös alan houkuttelevuuteen. Panostamalla opettajien työelämään saadaan myös motivoituneimmat ja kyvykkäimmät opiskelijat hakeutumaan ja sitoutumaan opetusalalle.

Toivon, että te opeopiskelijat valmistuttuanne pidätte huolta jaksamisestanne sekä kehitätte työyhteisöjä, joissa työskentelette. Ennen kaikkea toivon, että muistatte opettajan työn olevan maailman merkityksellisin työ. Muistutus siihen voi tulla kokemuksena opetusharjoittelussa tai ajatuksena toiselta opeopiskelijalta.

SOOL järjesti keväällä #siksiopeksi-somekampanjan, jossa kuulimme henkilökohtaisia tarinoita siitä, miksi opiskelijat haluavat opiskella juuri opettajaksi. Kysyin myös muutaman vuoden opettajan työtä tehneiltä ystäviltäni, mikä heitä motivoi ja palkitsee opettajan työssä. Tässä muutama nosto heiltä:

"Palkitsevinta on nähdä, kun oppilas ylittää itsensä tai oppii jotain, mitä ei aiemmin uskonut oppineensa. Siitä syntyy iso riemu."

"Oppilaan oppiminen ja kun oppilas tunnistaa omaa osaamistaan."

"Palkitsevinta on ollut se, kun omien ponnistelujen kautta ja yhteistyöllä on pystynyt vaikuttaa kokonaisvaltaisesti lapseen: ei pelkästään vain oppimiseen vaan koko lapsen elämään."

SOOLin vahva vaikutustyö paremman opettajankoulutuksen ja työelämän puolesta jatkuu uusien toimijoiden johdolla. Kiitos kaikille kuluneista vuosista!

Jaa sivu somessa

Tweet