Lärarutbildningen i Finland

Lärarutbildningen i Finland är organiserad av universitet och yrkeshögskolor.

Förskollärare blir man genom att fullgöra en pedagogie kandidatexamen på 180 studiepoäng (ETCS). Den här examen ger behörighet till att arbeta såväl som daghemslärare som förskollärare.

Klasslärare blir man genom att fullgöra en mastersexamen i pedagogik (300 ETCS). Examen ger behörighet till att arbeta som klass- eller förskollärare. Den allmänna skolplikten i Finland är 9 år, från 7 års ålder till 16 års ålder.

Vill man bli ämneslärare ska man slutföra en mastersexamen på 300 studiepoäng (ETCS). Det finns två alternativ att fullgöra ämneslärarutbildning. Oftast börjar man först studera vid en ämnesfakultet och sedan läser man de pedagogiska studierna. Efter att har läst de pedagogiska studierna får man behörighet till att arbeta som ämneslärare i de slutförda ämnena. Det andra alternativet är att ansöka till ämneslärarstudier genom direktantagning. Det här sättet att ansöka till ämneslärarstudier är allt mer vanligare, men är hittills tillgängligt bara i några ämnen.

Behörighet för speciallärare får man genom att välja specialpedagogik som huvudämne för en masterexamen i pedagogik (om 300 ETCS). Efter att ha utfört examen har man behörighet att arbeta som klasslärare och som speciallärare på grundskolan.

Lärare inom yrkesutbildningen slutför först en högskoleexamen eller en yrkeshögskoleexamen och arbetar ett par år på den egna branschen. Först därefter ansöker de till de pedagogiska studierna vid yrkeshögskolor för att få behörigheten till att arbeta som yrkesskollärare.

Det finska skolsystemet
ÅLDER SKOLA LÄRARE
0–6 Daghem Daghemslärare eller förskollärare
6 Förskola Förskollärare eller klasslärare
7–15 Grundskola, 9 år Klasslärare och ämneslärare
16– Gymnasiet, 3 år Ämneslärare
16– Yrkesskola, 3 år Yrkesskollärare
19– Högre utbildning Lärare med en högre akademisk examen

 

Jaa sivu somessa

Tweet