Kontakt information

CENTRALBYRÅN

SOOL
Järnvägsmannagatan 6
FI-00520 Helsingfors
FINLAND

sool@sool.fi

ADMINISTRATION

SOOLs högsta beslutsfattande organ är förbundsmötet, som organiseras åtminstone en gång om året. Förbundsmötet väljer styrelsen, som består av ordförande, viceordförande och 8 styrelseledamöter. Styrelsens verksamhetsperiod är ett år, från den 1 maj till den 30 april.

Hanna Rahkonen
Ordförande
Tfn. +358 40 776 7077
​hanna.rahkonen@sool.fi

Kalle Liuski
Verksamhetsledare
Tfn. +358 20 748 9656
kalle.liuski@sool.fi

Jaa sivu somessa

Tweet