19.3.2021

Halusin pysyä mahdollisimman kaukana yrittäjyydestä – kuinka kävi?

Blogi | PÄIVI OJALA


Päivi Ojala toimii projektipäällikkönä Suomen Yrittäjissä, joka on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö. 

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta yrittäjyyskasvatus? Särähtääkö korvaan, syttyykö silmissäsi uteliaisuuden liekki vai sivuutatko aiheen yhdentekevänä? Ymmärrän erilaiset reaktiot hyvin. Yrittäjäperheen lapsena halusin pysyä mahdollisimman kaukana yrittäjyydestä. Mutta kun näkökulma laajeni ja ymmärrys lisääntyi, kävi aivan päinvastoin. Minusta tuli yrittäjyyskasvatuksen sanansaattaja ja olen viimeiset kuusi vuotta kiertänyt Suomea ristiin rastiin ja järjestänyt opettajille ja opettajaksi opiskeleville koulutuksia yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta.

Yrittäjyyskasvatus on ollut osa opettajan työnkuvaa vuosikymmeniä, esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelmissa se on ollut 90-luvulta saakka. Matkallani olen huomannut, että pitkästä perinteestä huolimatta yrittäjyyskasvatus ei ole juurtunut pysyvästi, eikä se ole arkipäivää kaikissa kouluissa. Yhä edelleen yrittäjyyskasvatus taistelee tilastaan, perustelee toistuvasti olemassaoloaan ja saa osakseen väärinymmärrystä sekä vähätteleviä katseita. Usein sivuutuksen taustalla on väärinkäsitykset siitä, mitä yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan ja tavoitellaan.

Kun seuraan tutkimuksia ja keskustelua tulevaisuuden työstä, olen entistä vakuuttuneempi siitä, että yrittäjyyskasvatuksen satoa tarvitsee jokainen, toimiipa tulevaisuudessa työntekijänä, yrittäjänä tai opiskelijana. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita ovat muun muassa yrittäjämäisen asenteen ja ajattelutavan vahvistaminen, työelämä- ja yrittäjyystaitojen oppiminen, kokonaishyvinvoinnin vahvistaminen sekä yritystoiminnan luominen. Yrittäjyyskasvatus on paljon muutakin kuin bisnestä ja monesti sillä ei ole mitään tekemistä bisneksen kanssa. Hyvän ja merkityksellisen elämän, työn ja tulevaisuuden kanssa sillä on paljonkin tekemistä.

Oppijoiden lisäksi yrittäjyyskasvatus tekee hyvää opettajalle itselleen. Näin kertovat opettajat. Oma opettajaurani tyssäsi aikanaan väsymykseen. Kun olin aikani vetänyt happea, löysin oman juttuni yrittäjyyskasvatuksesta. Peilasin aiempaa opettajuuttani yrittäjyyskasvatukseen ja sen pedagogiikkaan ja syttyi ymmärrys siitä, kuinka yrittäjyyskasvatus voi helpottaa ja rikastaa opettajan työtä. Sen sijaan, että opetustyö imee voimat, se voimaannuttaa. Tänä päivänä olen eri pedagogi kuin ennen ja siinä yrittäjyyskasvatuksella on tärkeä rooli.

Siksi harmittaa nähdä, että yrittäjyyskasvatus näkyy opettajankoulutuksessa vaihtelevasti. Olisi tärkeää, että opettajankoulutus liittyisi entistä tarmokkaammin uuden opettajan tukijoukkoihin. Erilaisia yrittäjyyskasvatuksen toteutustapoja, oppimisympäristöjä ja materiaaleja on runsaasti tarjolla. Yhteistä niille on kokemuksellisuus, toiminnallisuus ja yhteistyö yritysten ja työelämän kanssa. Kun aloittaa, voi kynnyksen asettaa matalalle ja säätää vaatimustasoa, kun taidot ja kokemus karttuvat. Tärkeintä olisi päästä harjoittelemaan jo hyvissä ajoin.


Haluaisitko sinä kirjoittaa SOOLin blogiin? Kirjoitusten ei tarvitse myöntäillä SOOLin kantoja tai joitain tiettyjä näkemyksiä, ja julkaisusta päätetään aina tapauskohtaisesti. Lähetä valmis kirjoitus tai tiedustelusi osoitteeseen blogi@sool.fi


 


Lisää aiheesta

12.5.2021

Korvaako robotti opettajan? Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijat kristallipallon äärellä

Miltä näyttää opettajuus lähivuosina? Tässä artikkelissa asiaa penkovat kolme ammattiopeopiskelijaa. Käymme läpi ajatuksia tulevaisuuden opettajan työstä ja sen haasteista. Tulevaisuuden ennustaminen lienee mahdotonta, mutta jotakin voimme tutkimuksen menetelmin saada selville.

6.5.2021

Medialukutaito ja lapsen oikeudet

Mitä digitaaliset ympäristöt tarkoittavat lapsen oikeuksille, yksityisyydelle, syrjimättömyydelle ja koulutukselle? Medialukutaidon opetuksen ei pitäisi enää olla opettajakohtaista ja yksittäisen opettajan kiinnostuksen varassa.

6.5.2021

Elämyksellisyyttä oppimiseen VR-teknologian avulla

Millaista lisäarvoa VR-teknologia voi tuoda opetukseen? Kenelle VR-laitteiden opetuskäyttö soveltuu ja mitä opettajan kannattaa huomioida virtuaalitodellisuutta hyödyntävien laitteiden opetuskäytössä?

4.5.2021

Hyvä opettaja osaa laittaa työkoneen ja koulun oven kiinni

Vuoden harjoittelunohjaaja 2021 on Jyväskylän normaalikoulussa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen harjoittelunohjaajana toimiva Mari Mäki-Paavola.

25.3.2021

Sanoista teoiksi – kestävyyskasvatus konkretian tasolle

Vaadimme kestävyyskasvatuksen tuomista osaksi päiväkodin ja koulun rutiineja ja jokapäiväisiä valintoja. Kestävien valintojen tekemisen ei tule olla yksittäisten opettajien vastuulla, vaan koulun rakenteiden tulee mahdollistaa ja ohjata niiden tekemiseen. Ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöt ovat laatineet esityksen Kestävä koulu -ohjelmasta, jonka toteutumista kannatamme.

Jaa sivu somessa

Tweet