14.2.2023

Globaalikasvatusta opeopiskelijoiden ja Taksvärkki ry:n yhteistyönä

Pohditko, miten voit tulevana opettajana vaikuttaa globaaleihin haasteisiin? Haluaisitko edistää kestävän kehityksen toteutumista kouluissa? Tutustu Taksvärkki ry:n uuteen opettajaopiskelijoiden vaikuttajaryhmään!

TANJA SEPPÄNEN
Opeopiskelija 1/23


Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen kouluttajien koulutuksen osallistujia. Kuva Leena Kela.

Taksvärkki ry käynnistää vuoden 2023 alussa uuden opettajaopiskelijoiden vaikuttajaryhmän, jonka tavoitteena on edistää globaalikasvatuksen toteutumista suomalaisissa kouluissa. Ryhmä tarjoaa opeopiskelijoille mahdollisuuden oppia lisää globaalikasvatuksesta, harjoitella vaikuttamistaitoja ja verkostoitua niin muiden opeopiskelijoiden kanssa ympäri Suomea kuin järjestökentälläkin. 

Ryhmässä voidaan vaikuttaa yhdessä esimerkiksi eri asteilla toimiviin päättäjiin, opettajankoulutuslaitoksiin tai oppikirjojen tuottajiin. Tällä pyrimme varmistamaan, että koulujen toimintakulttuureissa ja ohjaavissa dokumenteissa edistetään etenkin Taksvärkin työssä keskeisiä globaalikasvatuksen arvoja: ihmistenvälisyyttä, kriittistä tiedostamista ja nuorten osallisuutta.

Taksvärkin globaalikasvatus tavoittelee nuorten perusoikeuksien ja tasavertaisten mahdollisuuksien toteutumista nyt ja tulevaisuudessa. Globaalikasvatus tuo esille maailman viheliäisten haasteiden vaikutuksia ihmisiin ja ihmistenvälisyyteen, etenkin nuorten elämässä. Yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistäminen ovat Taksvärkin globaalikasvatuksen ydintä. Myös kriittinen tiedostaminen on tärkeä osa Taksvärkin globaalikasvatuksen kehittämistä ja myös opettajaopiskelijoiden vaikuttajaryhmän toimintaa. 

”Opettajien on tärkeää oppia taitoja tunnistaa koulumaailmaan vaikuttavia rakenteita ja valta-asetelmia. Vain siten voimme todella kyseenalaistaa niitä ja pyrkiä yhteisvoimin edistämään kestävyyttä ja oikeudenmukaisuutta kasvatuksessa”, pohtii Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelija Sanni Palomäki.

Vaikuttajaryhmään osallistuvalla opettajaopiskelijalla ei tarvitse olla laajaa ennakkotietoa globaalikasvatuksesta tai vaikuttamisesta. Ryhmän toiminnassa tutustutaan ensin globaalikasvatukseen sekä sen tutkimukseen ja käytäntöihin. Eri puolilla Suomea asuvat opeopiskelijat keräävät sitten yhdessä tietoja muun muassa paikallisten opetussuunnitelmien ja eri oppimateriaalien globaalikasvatuksen painotuksista. Ryhmä määrittää yhdessä vaikuttamisen kohteita ja keinoja osallistujien kiinnostuksen mukaan. Taksvärkki tuo ryhmän toimintaan tietämystä ja verkostoja globaalikasvatukseen liittyen.

Kiinnostuitko? Ryhmän toiminta käynnistyy helmi-maaliskuun vaihteessa 2023. Ryhmän toimintatavat sovitaan kevään aikana yhdessä ryhmästä kiinnostuneiden opettajaopiskelijoiden kanssa. Tapaamisia järjestetään noin kerran kuukaudessa etänä. Lähitapaamisia järjestetään 1–2 vuodessa. Ryhmän toimintaan voi osallistua myös englanniksi.


Lue lisää ja hae mukaan:
Opettajaksi opiskeleva, tule mukaan globaalikasvatuksen vaikuttamisryhmään! (Taksvärkki ry 2023)


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet