Lastentarha-lehti

Jäsenetuna vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille. Ilmestyy viidesti vuodessa.

Lastentarhanopettajaliiton julkaisema Lastentarha vaikuttaa varhaiskasvatusasioihin jakamalla asiantuntijatietoa ja arkikokemuksia alle kouluikäisten lasten kasvatuksesta ja opetuksesta. Lehti vaikuttaa myös yhteiskunnan päätöksentekoon tuoden esille varhaiskasvatuksen ja ammattikuntansa näkökulmat.


 

Jaa sivu somessa

Tweet