Jäsennumero löytyy sähköisestä SOOL/OAJ-jäsenkortista tai Omat tiedot -sivuilta: https://omattiedot.oaj.fi/

Yhteydenotto