Sponsorointisopimus

Hyväksymme oheiset OAJ:n haalarisponsoroinnin ehdot.

Yhteyshenkilö

Teen sopimuksen jäsenyhdistyksen nimissä ja sen valtuuttamana. Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Jäsennumero löytyy jäsenkortista.

Vahvistusviesti ja lisäohjeistus lähetetään tähän osoitteeseen.