LastentarhanopettajaYLIOPISTOSSA
Tutkinto:
kasvatustieteen kandidaatti (KK), 180 opintopistettä
Pääaine: kasvatustiede, joka painottuu varhaiskasvatukseen (60 op). Jyväskylän yliopistossa pääaineena on varhaiskasvatustiede.
Opiskeluaika: noin kolme vuotta. Tutkintoa on mahdollista jatkaa ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi (kasvatustieteen maisteri, KM), jonka laajuudeksi muodostuu yhteensä 300 opintopistettä.
Hakeminen: Valinta lastentarhanopettajan koulutukseen on kaksivaiheinen ja samalla kertaa voi hakea kolmen koulutusyksikön lastentarhanopettajakoulutukseen. Valinnan ensimmäisenä vaiheena on aineistoon perustuva kirjallinen koe (ns. VAKAVA-koe), johon osallistutaan ilman kutsua. Toisen vaiheen muodostaa soveltuvuuskoe, johon hakija kutsutaan hakutoiveen ja ensimmäisen vaiheen pistemäärän perusteella.
Hakuaika: maaliskuussa

» opintopolku.fi

AMMATTIKORKEAKOULUSSA
Lastentarhanopettajaksi voi valmistua myös useista ammattikorkeakouluista. Sosiaalialan opintoihin tulee tällöin sisältyä riittävästi pedagogisia ja didaktisia opintoja.

» AMK - Sosiaaliala, terveysala ja liikunta-ala
 


Helsingin yliopisto
hakeminen
lisätietoja
allmänt - svenskspråkig barnträdgårdslärarutbildning

Itä-Suomen yliopisto - Savonlinnan kampus
hakeminen
lisätietoja

Jyväskylän yliopisto
hakeminen
lisätietoja

Oulun yliopisto
hakeminen
lisätietoja

Snellman-korkeakoulu, Helsinki
* steinerpedagoginen varhaiskasvattajakoulutus
hakeminen
lisätietoja

Tampereen yliopisto
hakeminen
lisätietoja
erillinen lisäkoulutus

Turun yliopisto - Rauman opettajankoulutuslaitos
hakeminen
lisätietoja

Åbo Akademi, Jakobstad
ansökning
allmänt