Paikkakunnat

Klikkaa kartalta:

Rovaniemi Oulu Pietarsaari Kokkola Vaasa Kuopio Joensuu Jyväskylä Savonlinna Tampere Rauma Hämeenlinna Turku Helsinki

 
 

PDF-tiedosto Opiskele opettajaksi!  (758 kB)
Esite tarjoaa perustiedot eri asteiden opettajankoulutus-väylistä ja tutkinnoista.
 

Näiltä sivuilta löydät tietoa opettajankoulutuksesta ja opiskelupaikkakunnista Suomessa sekä suorat linkit eri opettajankoulutusyksiköiden sivuille. Voit etsiä tietoja opettajaopinnoista ja opiskelijavalinnoista joko opettajankoulutusalan tai opiskelupaikkakunnan mukaan.


Haluatko opettajaksi?

Eri alojen opettajilta vaaditaan ennakkoluulottomuutta ja avarakatseisuutta sekä kiinnostuneisuutta ympäröivää maailmaa ja erilaisia ihmisiä kohtaan. Opettamisen lisäksi opettaja suunnittelee opetusta ja toimii yhteistyössä paitsi oppilaiden ja opiskelijoiden, myös heidän huoltajiensa sekä muiden kasvatusalan työntekijöiden kanssa.

Opettajan työ on muuttunut tiedon jakamisesta oppimisen ohjaamiseksi. Kaikella opetustyöllä on kuitenkin yleensä sekä kasvatukselliset että opetukselliset tavoitteet, vaikka oppijoiden ikä ja opetusryhmien koko vaihtelevat suuresti. Opettajankoulutuksen opiskelijavalinnoissa huomioidaan soveltuvuus alalle.

Lastentarhanopettajaksi opiskelevat suorittavat yliopistossa yleensä alemman korkeakoulututkinnon. Pätevöityä voi tietyin edellytyksin myös ammattikorkeakoulussa suoritetuilla sosiaalialan opinnoilla. Lastentarhanopettajista on tällä hetkellä pulaa ja koulutusohjelmien sisäänottomääriä on kasvatettu.

Luokanopettajaksi opiskelevat suorittavat yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyvät koulussa opetettavien aineiden monialaiset opinnot.

Aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon. Opettajan pedagogiset opinnot voi suorittaa pääaineopintojen lomassa tai niiden jälkeen tai hakea suoraan aineenopettajakoulutukseen.

Erityisopettajaksi opiskelevat suorittavat yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon. Pätevistä erityisopettajista on pitkään ollut pulaa, ja koulutusmääriä yliopistoissa on viime vuosina hieman lisätty.

Oppilaan- ja opinto-ohjaajaksi valmistutaan yleensä suorittamalla kasvatustieteen maisterin tutkinto, joka sisältää sekä ohjauksen että pedagogiset opinnot.

Ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajalla tulee olla opetustehtävää vastaavan alan tutkinto ja työkokemusta alalta. Pedagogiset opinnot suoritetaan ammattikorkeakoulujen yhteydessä toimivissa ammatillisissa opettajakorkeakouluissa.

 

Okopa-sivustoa päivitetään palautteen perusteella. Ilmoita virheellisistä tai puutteellista tiedoista palautelomakkeella.